Nyheter

Uppskjuten ÅRSSTÄMMA i Free2Move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") har tidigare kallats till årsstämma onsdagen den 24 maj.

Styrelsen har beslutat skjuta upp stämman då arbetet med årsredovisningen har blivit försenat.

Bolaget återkommer med ny kallelse till årsstämma.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
Vd Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se 

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Free2Move

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar och rationell fastighets- förvaltning. Vi skapar miljö- och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande är att stärka fastighetsägarens driftnetto med hjälp av den senaste uppkopplade tekniken, övervakning, smart styrning och förnybara energilösningar med en digital plattform. Free2Move förenar teknik med människor som tillsammans genom rationell och effektiv drift sparar kostnader. Free2Moves lösningar ökar kundernas valfrihet, leverantörsoberoende samt minimerar miljöpåverkan.

Filer för nedladdning
1
2
...
33
>>
2023-05-31
Regulatorisk

Free2Move Holding AB, som är noterat på NGM Nordic SME, kan konstatera att orderingången fortsätter även i hög takt under andra kvartalet med en intakt orderstock.

2023-05-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ), org. nr.  556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juni 2023 klockan kl. 13.00 på Free2Move Holding AB, c/o Convendum, Nybrogatan 17 i Stockholm ("Årsstämman"). Information om de av Årsstämman fattade besluten offentliggörs kort efter Årsstämman.

2023-05-22
Regulatorisk
  • Nettomsättningen för kvartalet är ca 14,0 MSEK jämfört med
    ca 13,0 MSEK i Q4 2022
  • Orderstocken är ca 41,7 MSEK jämfört med ca 32,6 MSEK i Q4 2022
  • Stora energibesparingar med omedelbar effekt för kunderna
  • Fler än 500 fastigheter uppkopplade med 2Connect
2023-04-21

NGM Nordic SME-listade Free2Move Holding AB, "Bolaget", har upptagit ett lån om 2,75 MSEK från dess största aktieägare Soffloch Advice i syfte att skapa ytterligare tillväxt

2023-04-18
Regulatorisk

NGM Nordic SME-listade Free2Move Holding AB - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - har ökat orderstocken för sjätte kvartalet i följd.

1
2
...
33
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information