Bolagsstämmor

 Aktieägares rätt att få ärende behandlat på årsstämma

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare rätt att under vissa förutsättningar få ett ärende behandlat vid en årsstämma. Förutsättningen är att aktieägare anmält det skriftligen till styrelsen inom vissa tidsramar. 

Ett ärende är en för bolaget relevant fråga som ligger inom ramen för årsstämmans kompetens och som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning är inte ett ärende och lagen ger inte heller en aktieägare rätt att göra endast allmänna uttalanden på årsstämman. 

En begäran om att ett ärende ska tas upp på årsstämman ska ha inkommit till styrelsen senast en vecka före den planerade kallelsen. 

Anmälan ska ställas till: 
Styrelsen, Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm

Årsstämma 2019

Årsstämman hölls torsdagen den 23 maj 2019 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämman

Kallelse till årsstämma

Valberednings förslag till beslut

Fullmakt

Årsredovisning 2018

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.