Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 27 september 2023

Free2Move Holding AB, org. nr 556705-0157, höll extra bolagsstämma onsdagen den 27 september 2023 klockan 10.00 i bolagets lokaler, c/o Convendum på Nybrogatan 17 i Stockholm.

Protokoll
Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse 13 kap 6§ Revisors yttrande
Styrelsen redogörelse 12 kap 7§
Styrelsen redogörelse 13 kap 6§
Styrelsens redogörelse 12 kap 7§ Revisors yttrande
Free2Move - Styrelsens emissionsbeslut (slutligt förslag)

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.