Bolagsstämmor

Årsstämma Free2Move 15 maj 2024

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 klockan kl. 14 på Free2Move Holding AB, c/o Convendum, Nybrogatan 17 i Stockholm ("Årsstämman").

Kallelse till årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.