Bolagsstämmor

Extrastämma den 12 juni 2020

Extra bolagsstämma hölls fredagen den 12 juni 2020 kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till första kontrollstämma 12 juni

Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna

Styrelsens förslag till beslut

Revisorns yttrande

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.