Aktien

Free2Move har gett ut aktier i ett aktieslag. Aktien handlas på NGM Nordic SME. 

Handelsinformation

Aktien

Aktiens kortnamn: F2M
ISIN-kod för aktien: SE0011414283

Mentor

beQuoted är Free2Moves Mentor.
Tel: 08-692 21 90
E-mail: info@beQuoted.com

NGM Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.