Ägare

Per den 30 juni 2020 fördelades ägandet enligt nedanstående lista.

Namn Antal aktier Ägarandel, %
Didrik Hamilton genom bolag 1 040 572 16,23
P-A Bendt AB 812 923 12,68
Muhannad Khanu 536 978 8,38
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 188 503 2,94
Simon Larsson 180 180 2,80
Chato Rasoal 93 676 1,46
Bengt-Arne Zander 62 598 0,98
Mustafa Harmanci 62 231 0,97
Krister Strömbäck 60 000 0,94
Swedbank, Försäkring 58 804 0,92
Övriga 3 314 532 51,70
Totalt 6 410 997 100,00

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.