Ägare

Per den 31 mars 2021 fördelades ägandet enligt nedanstående lista.

Namn Antal aktier Ägarandel, %
Didrik Hamilton och genom bolag 17 033 677 43,87
P-A Bendt AB 1 500 000 3,86
Nordnet Pensionsförsäkring Ab 1 308 737 3,37
Leif Syrstad och genom bolag 1 282 173 3,30
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 242 287 3,19
Kim Öder Hansen 893 634 2,30
Muhannad Khanu 893 113 2,30
Simon Larsson 670 738 1,72
Mathias Kolisch 480 000 1,23
Anders Erik Faurby Linnet 376 006 0,96
Övriga 13 142 147 33,85
Totalt 38 822 512 100,00

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden