Ägare

Per den 31 december 2022 fördelades ägandet enligt nedanstående lista.

Namn Antal aktier Ägarandel, %
Didrik Hamilton och genom bolag 17 033 677 33,53%
Martin Rosenblad genom bolag  4 598 284 9,05%
Leif Syrstad och genom bolag 2 334 805 4,60%
Avanza Pension, Försäkringsaktiebolaget 2 031 179 4,00%
Bengt Arne Zander 1 830 000 3,60%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 684 596 3,32%
Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB 1 462 448 2,88%
Ulf Olsson genom bolag 1 431 434 2,82%
Thomas Khanu 1 163 113 2,29%
Mikael Hummelstedt  674 889 1,33%
Övriga 16 561 389 32,58%
Totalt 50 805 814 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden