Ägare

Per den 12 januari 2021 fördelades ägandet enligt nedanstående lista.

Namn Antal aktier Ägarandel, %
Didrik Hamilton och genom bolag 5 379 060 43,88
Leif Syrstad och genom bolag 1 282 173 10,46
P-A Bendt AB 812 923 6,63
Muhannad Khanu 536 978 4,38
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 237 228 1,94
Simon Larsson 205 564 1,68
Peter Öberg 107 391 0,88
Anders Medelberg 80 618 0,66
Bengt Andersson 70 000 0,57
Merhawi Zaid Beraki 70 000 0,57
Övriga 3 477 807 28,37
Totalt 12 259 742 100,00

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden