Ägare

Per den 31 augusti 2022 fördelades ägandet enligt nedanstående lista.

Namn Antal aktier Ägarandel, %
Didrik Hamilton och genom bolag 17 033 677 33,53%
Martin Rosenblad genom bolag  4 598 284 9,05%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 273 197 6,44%
Leif Syrstad och genom bolag 2 334 805 4,60%
Avanza Pension, Försäkringsaktiebolaget 1 710 004 3,37%
Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB 1 462 448 2,88%
Ulf Olsson genom bolag 1 431 434 2,82%
Thomas Khanu 1 163 113 2,29%
Häger Invest AB 1 050 000 2,07%
Bengt Arne Zander 1 090 000 2,15%
Övriga 15 658 852 30,80%
Totalt 50 805 814 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden