Ägare

Per den 31 december 2019 fördelades ägandet enligt nedanstående lista.

Namn Antal aktier Ägarandel, %
Didrik Hamilton genom bolag 1 040 572 16,23
P-A Bendt AB 812 923 12,68
Muhannad Khanu 536 978 8,38
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 186 178 2,90
Chato Rasoal 90 176 1,41
Hapsuno Üre 82 800 1,29
Mustafa Harmanci 64 609 1,00
Swedbank Försäkring 54 819 0,86
Alexander Mousa 50 056 0,78
Damir Basic 49 075 0,77
Övriga 3 442 811 53,70
Totalt 6 410 997 100,00

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.