Ägare

Per den 31 december 2021 fördelades ägandet enligt nedanstående lista.

Namn Antal aktier Ägarandel, %
Didrik Hamilton och genom bolag 17 033 677 34,50%
Martin Rosenblad genom bolag  4 598 284 9,31%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 626 948 7,35%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 554 575 5,17%
Leif Syrstad och genom bolag 2 334 805 4,73%
Günther & Wikberg Kapitalförvalt AB 1 500 000 3,04%
Häger Invest AB 947 000 1,92%
Khanu, Muhannad 893 113 1,81%
Dividens Sweden AB 703 948 1,43%
BGL Management Ab 623 158 1,26%
Mattias Wachtmeister 490 224 0,99%
Övriga 14 068 648 28,49%
Totalt 49 374 380 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden