Ägare

Per den 30 oktober 2021 fördelades ägandet enligt nedanstående lista.

Namn Antal aktier Ägarandel, %
Didrik Hamilton och genom bolag 17 033 677 34,50%
Martin Rosenblad genom bolag  4 598 284 9,31%
Leif Syrstad och genom bolag 2 334 805 4,73%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 105 504 4,26%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 890 513 3,83%
Günther & Wikberg Kapitalförvalt AB 1 533 316 3,11%
P-A Bendt AB 1 500 000 3,04%
Khanu, Muhannad 893 113 1,81%
Larsson, Simon 800 394 1,62%
Häger Invest AB 725 000 1,47%
Övriga 15 959 774 32,32%
Totalt 49 374 380 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden