Ägare

Per den 30 juli 2021 fördelades ägandet enligt nedanstående lista.

Namn Antal aktier Ägarandel, %
Didrik Hamilton och genom bolag 17 033 677 38,04%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 363 961 5,28%
Leif Syrstad och genom bolag 2 334 805 5,21%
Dividend Sweden AB 1 653 087 3,69%
Günther & Wikberg Kapitalförvalt AB 1 533 316 3,42%
P-A Bendt AB 1 500 000 3,35%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 341 866 3,00%
Khanu, Muhannad 893 113 1,99%
Larsson, Simon 815 745 1,82%
Häger Invest AB 725 000 1,62%
Övriga 14 581 526 32,58%
Totalt 44 776 096 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden