Finansiell kalender

februari 02 2023
Extra bolagsstämma
februari 17 2023
Bokslutskommuniké 2022
april 27 2023
Årsstämma
maj 18 2023
Delårsrapport Q1 2023
augusti 17 2023
Delårsrapport Q2 2023
november 16 2023
Delårsrapport Q3 2023
februari 15 2024
Bokslutskommuniké 2023

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden