Finansiell kalender

februari 19 2021
Bokslutskommuniké 2020
april 19 2021
Årsredovisning 2020

Publiceras under v 16

maj 06 2021
Delårsrapport Q1 2021
Årsstämma 2021
augusti 13 2021
Delårsrapport Q2 2021
november 19 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 18 2022
Bokslutskommuniké 2021

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden