Finansiell kalender

november 19 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 18 2022
Bokslutskommuniké 2021

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden