Finansiell kalender

maj 06 2021
Delårsrapport Q1 2021
Årsstämma 2021
augusti 13 2021
Delårsrapport Q2 2021
november 19 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 18 2022
Bokslutskommuniké 2021

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden