Finansiell kalender

april 17 2020
Årsredovisning 2019

Publiceras vecka 16.

maj 07 2020
Delårsrapport Q1 2020
Årsstämma
augusti 21 2020
Delårsrapport Q2 2020
november 20 2020
Delårsrapport Q3 2020
februari 19 2021
Bokslutskommuniké 2020

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.