Valberedning

Valberedning för 2022/23

Valberedning för 2022/23 består av Gunnar Ek (ordförande, samt företrädare för de mindre aktieägarna), Micael Wikberg  och Didrik Hamilton (styrelsens ordförande).

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.