Ledning och styrelse

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms kommun. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Leif Syrstad CEO/Styrelseledamot, Free2move Holding AB

Aktieinnehav Free2move: 30 000
Född: 1949

Leif har tidigare mer än 30 års erfarenhet av att arbeta i organisationer i förändring och utveckling, affärs- och företagsutveckling, med ledningsstöd och som VD.

Didrik Hamilton Styrelseordförande

Aktieinnehav privat och genom bolag: 1 040 572
Född: 1956

Didrik har 20 års erfarenhet inom riskkapitalinvesteringar. Dessförinnan anställningar inom redovisning och finansiering. 

Peter Öberg Styrelseledamot

Aktieinnehav Free2move: 10 000
Född: 1956

Peter har lång erfarenhet av teknisk utveckling och komplex teknisk försäljning från Canon Svenska AB och Canon Ink.
Verksam som managementkonsult och då främst kring ledning, strategier och större program.

Ulf Andersson Styrelseledamot

Aktieinnehav: 0
Född: 1978

Verksam inom Free2move AB sedan 2014 och ansvarar idag för teknisk utveckling och support. Ulf är utbildad elektroingenjör vid Halmstad högskola. Tidigare anställningar som Head of Support 365id, Ericsson Microwave samt 10 år som egen företagare och konsult för bland annat SAAB, ABB, Vattenfall och Försvarsmakten.

Sture Persson Styrelseledamot

Aktieinnehav: 0
Född: 1956

Deltidsuppdrag som CFO på Free2move Holding AB samt egen företagare och konsult på Analysera dina siffror 123 AB. Sture har 35 års erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomi och finansfrågor från bland annat fastighetsbranschen och organisationer. Civilekonom DHS

Revisor

Jan Carlsson Revisor

Auktoriserad revisor
Baker Tilly

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.