Ledning och styrelse

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms kommun. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Didrik Hamilton Styrelseordförande

Aktieinnehav Free2Move Holding AB privat och genom bolag: 51 101 031
Född: 1956

Didrik har 20 års erfarenhet inom riskkapitalinvesteringar. Dessförinnan anställningar inom redovisning och finansiering. 

Leif Syrstad CEO/Styrelseledamot, Free2Move Holding AB

Aktieinnehav Free2Move Holding AB privat och genom bolag: 7 096 710
Född: 1949

Leif har tidigare mer än 30 års erfarenhet av att arbeta i organisationer i förändring och utveckling, affärs- och företagsutveckling, med ledningsstöd och som VD.

Peter Öberg Styrelseledamot

Aktieinnehav Free2Move Holding AB: 494 296
Född: 1956

Peter har lång erfarenhet av teknisk utveckling och komplex teknisk försäljning från Canon Svenska AB och Canon Ink.
Verksam som managementkonsult och då främst kring ledning, strategier och större program.

Klas Forsberg Styrelseledamot

Aktieinnehav Free2Move Holding AB:  0
Född: 1965

Klas har drygt 25 års erfarenhet från olika branscher och affärsrelaterade befattningar. Främst från områden som Telecom, IT, Fintech, Energieffektivisering och Executive Search. Rollerna har oftast varit inom produktledning, affärsutveckling, försäljning eller försäljningsledning. Klas har utbildning från KTH och Handelshögskolan.

Revisor

Samuel Bjälkemo Auktoriserad revisor

Mazars AB

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.