Ledning och styrelse

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms kommun. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Didrik Hamilton Styrelseordförande

Aktieinnehav privat och genom bolag: 1 040 572
Född: 1956

Didrik har 20 års erfarenhet inom riskkapitalinvesteringar. Dessförinnan anställningar inom redovisning och finansiering. 

Leif Syrstad CEO/Styrelseledamot, Free2move Holding AB

Aktieinnehav Free2move: 30 000
Född: 1949

Leif har tidigare mer än 30 års erfarenhet av att arbeta i organisationer i förändring och utveckling, affärs- och företagsutveckling, med ledningsstöd och som VD.

Andreas Lundmark Styrelseledamot

Aktieinnehav: 0
Född: 1983

Country manager och verksamhetsutvecklare i SaaS-bolag Andreas är utbildad i Multimediateknik.Han har tidigare varit logistikchef för säkerhetsföretag inom brand-, inbrott-, passer- och kameraövervakning mellan 2003-2010. Har sedan 2010 arbetat med processutveckling, CRM och Marketing automation samt digital marknadsföring i olika konstellationer, primärt som konsult via eget bolag.

Sture Persson Styrelseledamot

Aktieinnehav: 0
Född: 1956

Deltidsuppdrag som CFO på Free2move Holding AB samt egen företagare och konsult på Analysera dina siffror 123 AB. Sture har 35 års erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomi och finansfrågor från bland annat fastighetsbranschen och organisationer. Civilekonom DHS

Peter Öberg Styrelseledamot

Aktieinnehav Free2move: 10 000
Född: 1956

Peter har lång erfarenhet av teknisk utveckling och komplex teknisk försäljning från Canon Svenska AB och Canon Ink.
Verksam som managementkonsult och då främst kring ledning, strategier och större program.

Revisor

Andreas Nyberg Auktoriserad revisor

Ernst & Young Aktiebolag

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden