Investor relations

Här hittar du rapporter och annan finansiell information.

Free2move erbjuder tjänster inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move Holdings AB:s aktie är listad på NGM Nordic SME

  
april 17 2020
Årsredovisning 2019

Publiceras vecka 16.

maj 07 2020
Delårsrapport Q1 2020

IR-kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2move Holding AB
+46 708 660 703 leif.syrstad@free2move.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.