Investor relations

För investerare i Free2move

Free2move erbjuder tjänster inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move Holdings AB:s aktie är listad på NGM Nordic SME

Nyheter

Senaste rapporten

Finansiell kalender

november 20 2020
Delårsrapport Q3 2020
februari 19 2021
Bokslutskommuniké 2020

IR-kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2move Holding AB
+46 708 660 703 leif.syrstad@free2move.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.