Nyheter

Undantag ifrån budplikt för Free2Move Holdings huvudägare

Aktiemarknadsnämnden medger Didrik Hamilton och Soffloch Advice AB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma genom att de tecknat aktier i den beslutade men ännu inte registrerade emissionen i Free2Move Holding AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Leif Syrstad,
Vd Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.
Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.