Nyheter

Styrelseförändring i Free2move Holding AB

Peter Martinson avgår på egen begäran ur styrelsen i Free2move Holding AB.

Orsaken är personliga skäl och Peter Martinson kvarstår som CFO i bolaget.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.