Nyheter

Ny lösning ska minska fastighetsägares driftkostnader avsevärt

Proptechbolaget Free2Move har tecknat ett nytt avtal med Kronprinsesse Märthas Kirke, Sjømannskirken i Sverige. Nu integreras den nya lösningen Lugn som mäter och styr kyrkobyggnadens alla tekniska driftinstallationer samt delvis automatiserar driften.

- Den nya servicelösningen kommer att leda till besparingar med upp till 25 procent av dagens driftkostnader, vilket är väldigt roligt att kunna erbjuda, säger Jan Ström, vd Free2Move AB.

I början av mars tecknade Free2Move ett nytt avtal med Kronprinsesse Märthas Kirke i Stockholm gällande den nya lösningen av digital uppkoppling och optimeringstjänsten Lugn. Hela leveransen vilar på Free2Moves tekniska plattform 2connect™, som gör det möjligt att samla in och mäta fastighetens driftdata samt styra tekniska funktioner på distans. Via det nya serviceabonnemanget kommer Kyrkan att få en integrerad teknisk plattform som tagit avstamp från fastighetsägarens eget driftnetto. Genom att koppla upp fastighetens befintliga tekniska system och mäta energiförbrukningen kan driftkostnaderna effektivt sänkas genom en noggrann driftoptimering.

- Vi kommer att kunna spara upp till 25 procent av dagens driftkostnader över tid, samtidigt som vår fastighet moderniseras och framtidssäkras. Vidare kommer inomhusklimatet för-bättras vilket ger besökare och anställda en bättre fastighet att vistas i. Eftersom Kronprinsesse Märthas Kirke är blåmärkt, vilket innebär att byggnaden har höga kultur-historiska värden, är det ännu viktigare att säkra upp inför framtiden med smarta tekniska lösningar, säger Margareth Glad från Kronprinsesse Märthas Kirke, Sjømannskirken i Sverige.

Ny bolagsstrategi skördar frukt
Det nya avtalet med Kronprinsesse Märthas Kirke är ett viktigt steg i Free2Moves resa mot att växa ytterligare i fastighetssegmentet. Under 2019 har ett stort arbete med att utveckla bolagets strategi legat i fokus, där de har ökat exponeringen mot fastighetssegmentet väsentligt och därmed fått upp ett ökat intresse för den nya servicelösningen. Ytterligare ett kundexempel är den tidigare annonserade affären med My Eden AB, där Free2move just nu arbetar med ett utvecklingsprojekt av IoT-lösningar för smart klimatsstyrning av växthus för konsument-marknaden.

- Vi är oerhört stolta och glada över bägge affärerna och det är roligt att den sammantagna utvecklingen av vår strategi och det arbete som genomförts under hösten och vintern 2019 nu börjar att ge frukt. På kort tid har vi lyckats skapa en egen marknad och tillväxt genom vårt nya serviceerbjudande där kundvärdet är högt och risken samt investeringarna för vår kund är minimerade. Det förtroende dessa kunder har visat oss gör att vi fortsätter på det ingångna spåret, avslutar Jan Ström.

Affärerna i sin helhet är värda 2 500 000 och börjar gälla under första kvartalet och löper under hela 2020.

Läs mer om den nya servicelösningen här: https://free2move.se/tjanster/

Om Kronprinsesse Märthas Kirke
Det är en kyrkobyggnad på Södermalm i Stockholm som drivs av Sjømannskirken, Norsk Kirke i utlandet, och har sitt namn efter kronprinsesse Märtha av Norge. Byggnaden är blåmärkt av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär "att bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden". I kyrkan bedrivs dagligen verksamhet vilket inkluderar gudstjänster, kyrkliga handlingar, diakoni och besökstjänst, barn och ungdomsarbete och kulturevenemang.

Om My Eden
Det är ett projekt för att klimatstyra växthus initierat av den från tv kända trädgårdsmästaren Bosse Rappne från Slottsträdgården Ulriksdal Aktiebolag. Free2move AB har ett avtal med My Eden AB gällande ett utvecklingsprojekt av IoT lösningar för smart klimatsstyrning av växthus för konsumentmarknaden.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Leif Syrstads försorg, för offentliggörande den 9 mars 2020 kl 08:30.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta:

Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB
Tel: +46 708 660 703
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Jan Ström, VD Free2move AB
Tel: +46 735 136 947
e-post: jan.strom @free2move.se

Om Free2move

Free2move AB är ett operativt dotterbolag till på NGM Nordic SME det noterade bolaget Free2move Holding AB. Free2move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.

Filer för nedladdning
<<
1
...
4
5
6
7
...
10
>>
2020-03-24
Regulatorisk
2020-03-09
Regulatorisk

Proptechbolaget Free2Move har tecknat ett nytt avtal med Kronprinsesse Märthas Kirke, Sjømannskirken i Sverige. Nu integreras den nya lösningen Lugn som mäter och styr kyrkobyggnadens alla tekniska driftinstallationer samt delvis automatiserar driften.

2020-02-21
Regulatorisk

- Nettoomsättning MSEK 1,2 (0,0)

- Periodens rörelseresultat MSEK -7,6 (-9,3)

- Periodens Resultat MSEK -8,0 (-10,2)

- Orderstock vid periodens slut 1 090 TSEK

- Likvida medel 1 464 TSEK (131 TSEK)

-Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997

-Vinst/förlust efter skatt per aktie -1,2493 kr (-1,591) kr

2020-02-07
Regulatorisk
2020-01-02
Regulatorisk
2019-12-23
Regulatorisk
2019-11-22
Regulatorisk

Delårsrapport kvartal 3 2019 - Free2move Holding AB

· Nettoomsättning MSEK 0,7 (0,0)

· Periodens rörelseresultat MSEK-5,2 (-6,9)

· Periodens Resultat MSEK-5,5 (-7,0)

· Orderstock vid periodens slut 1 560 TSEK

· Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997

· Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,8515 kr (-1,0917) kr

Rapporten har inte granskats av revisor. Kommande rapporttillfälle är bokslutsrapport i februari 2020.

2019-11-14
Regulatorisk
2019-10-23
Regulatorisk
<<
1
...
4
5
6
7
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden