Nyheter

Ny ledningsorganisation i Free2move Holding

Tidigare aviserad vidareutveckling av systemplattformen har under första halvåret exekverats. Försäljningsutvecklingen motsvarar dock inte förväntningarna. Anders Due-Boje lämnar på egen begäran den tjänst han innehaft som konsult.

Styrelsen har utsett Leif Syrstad att fr o m 8 september 2017 gå in som operativ VD med ansvar över Free2move Holding AB med dotterbolag. Han har tidigare erfarenhet av att arbeta i organisationer i förändring och utveckling, affärs- och företagsutveckling, med ledningsstöd och som VD. Leif Syrstad är sedan bolagsstämman i maj ledamot av Styrelsen för Free2move.

Stockholm 2017-09-08

För ytterligare information om ovanstående pressmeddelande, vänligen kontakta
Marie-Louise Gefwert, styrelseordförande Free2move, tel: 0706-449080,
e-post:marielouise.gefwert@gmail.com eller
Leif Syrstad, VD Free2move, tel: +46 708 660 703, e-post: lsyrstad@gmail.com

Om Free2move

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk. Free2moves huvudsakliga tillämpningsområde är inom fastighetsautomation och infrastruktur. 2007 noterades bolaget på Nordic Growth Market (NGM) aktiemarknad. Verksamhet bedrivs i Sverige och Malaysia.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.