Nyheter

Kvittning av skulder om 8,4 MSEK i samband med kommande emission

Med bemyndigande ifrån bolagsstämma 2 februari 2023 har Styrelsen har beslutat om nyemission av aktier enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen i enlighet med beslut på bolagsstämman 2 februari 2023 om Företrädesemissionen. 

Totalt 8 413 564,50 kr kvittas mot 40 064 593 aktier i bolaget. Teckningskursen för en (1) aktie skall vara 0,21 SEK.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
Vd Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se 

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2023, klockan 08.55              

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.