Nyheter

Kvartalsrapport Q1 2012

Försäljningsstart av HIOD One™

  • Nettointäkterna under Q1 ca 3,8 MSEK
  • Periodens resultat ca 1 MSEK
  • Orderstocken vid periodens slut ca 2,9 MSEK
  • Orderstocken 2012-05-02 ca 4,2 MSEK

VD har ordet
Försäljningsstarten av HIOD One ™ inleds nu och vi är stolta att med relativt små ekonomiska resurser utvecklat en prisbelönt avancerad konsumentprodukt.

Ett antal avtal har tecknats med internationella distributörer exempelvis Sportsnut i Tyskland och Intercycle i Schweiz och beställningar förväntas inom kort.

I Italien har Free2move tecknat ett avtal med ett team säljagenter, lett av Tommaso D'Orazio.

Vår satsning på HIOD One verkar vara rätt i tiden. Vid ISPO, som är världen största outdoor-mässa utsågs HIOD One till "over all best product". Kontakterna med distributörer stärker denna bild. Funktionerna att kunna kommunicera med kompisar på turen, lyssna på musik, säker telefoni, se hastighet, sträcka m.m. gör HIOD One helt unik.

HIOD One är den första produkten i en serie produkter och tjänster för att skapa ett mervärde för cyklisten. Dessa produkter är i olika stadier av utveckling.

Både denna och kommande produkter utvecklas i ett tätt samarbete med användarna. Ett viktigt redskap för detta är www.hiodsports.com.  Hemsidan är i dag en promotion-sida för produkten men kommer successivt att byggas ut för att ge användaren nya tjänster och funktioner.

Företagets Bluetoothmoduler visar en stadig försäljning. Vårt arbete med nya och befintliga leverantörer resulterar i ökande bruttomarginal på dessa produkter.  Utvecklingen av en ny serie audio-moduler närmar sig slutet och lansering sker inom kort. Programvaran i dessa moduler kommer att vara unik på marknaden.

Styrelsen för Free2move Holding AB har gjort bedömningen att skulden som utgjorde tilläggsköpeskilling i samband med köpet av Free2move Asia Sdn Bhd under 2010 inte kommer att betalas och skriver därför ned skulden på ca 1,8 MSEK i sin helhet. Beloppet kommer att påverka resultatet positivt för första kvartalet 2012 med motsvarande belopp.

Med vänliga hälsningar

Per-Arne Wiberg

VD

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Filer för nedladdning
<<
1
...
27
28
29
30
...
32
>>
2012-12-20

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 januari 2013, kl 09.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Nybrogatan 6 i Stockholm.

2012-11-19

Fokusering på modulverksamheten

* Omsättning i Q3 uppgick till 3 MSEK        (jan-sept 11,3 MSEK)

* Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK   (jan-sept -1,5 MSEK)

2012-11-08

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 december 2012, kl 09.00 på Free2Move AB:s kontor med adress Sperlingsgatan 7 i Halmstad.

2012-08-30

Free2move redovisar 35% försäljningsökning jämfört med föregående år

  • Omsättningen uppgick till 8,3 MSEK
  • Resultat -0,1 MSEK
<<
1
...
27
28
29
30
...
32
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information