Nyheter

Kvartalsrapport Q1 2012

Försäljningsstart av HIOD One™

  • Nettointäkterna under Q1 ca 3,8 MSEK
  • Periodens resultat ca 1 MSEK
  • Orderstocken vid periodens slut ca 2,9 MSEK
  • Orderstocken 2012-05-02 ca 4,2 MSEK

VD har ordet
Försäljningsstarten av HIOD One ™ inleds nu och vi är stolta att med relativt små ekonomiska resurser utvecklat en prisbelönt avancerad konsumentprodukt.

Ett antal avtal har tecknats med internationella distributörer exempelvis Sportsnut i Tyskland och Intercycle i Schweiz och beställningar förväntas inom kort.

I Italien har Free2move tecknat ett avtal med ett team säljagenter, lett av Tommaso D'Orazio.

Vår satsning på HIOD One verkar vara rätt i tiden. Vid ISPO, som är världen största outdoor-mässa utsågs HIOD One till "over all best product". Kontakterna med distributörer stärker denna bild. Funktionerna att kunna kommunicera med kompisar på turen, lyssna på musik, säker telefoni, se hastighet, sträcka m.m. gör HIOD One helt unik.

HIOD One är den första produkten i en serie produkter och tjänster för att skapa ett mervärde för cyklisten. Dessa produkter är i olika stadier av utveckling.

Både denna och kommande produkter utvecklas i ett tätt samarbete med användarna. Ett viktigt redskap för detta är www.hiodsports.com.  Hemsidan är i dag en promotion-sida för produkten men kommer successivt att byggas ut för att ge användaren nya tjänster och funktioner.

Företagets Bluetoothmoduler visar en stadig försäljning. Vårt arbete med nya och befintliga leverantörer resulterar i ökande bruttomarginal på dessa produkter.  Utvecklingen av en ny serie audio-moduler närmar sig slutet och lansering sker inom kort. Programvaran i dessa moduler kommer att vara unik på marknaden.

Styrelsen för Free2move Holding AB har gjort bedömningen att skulden som utgjorde tilläggsköpeskilling i samband med köpet av Free2move Asia Sdn Bhd under 2010 inte kommer att betalas och skriver därför ned skulden på ca 1,8 MSEK i sin helhet. Beloppet kommer att påverka resultatet positivt för första kvartalet 2012 med motsvarande belopp.

Med vänliga hälsningar

Per-Arne Wiberg

VD

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Filer för nedladdning
<<
1
...
23
24
25
26
27
>>
2012-06-20

Free2move har tecknat avtal med säljpartners i UK, Belgien, Nederländerna och Luxemburg för sin försäljning av HIOD One.

2012-05-30

Schweiziska intercycle och tyska Sports Nut har lagt sina initiala beställningar på HIOD One som kommer att levereras första veckan i juni.

2012-05-28

Styrelsen i Free2move Holding AB har med stöd av bemyndigande från Årsstämman 2012-05-07 beslutat genomföra en kvittningsemission omfattande 876 000 aktier och avser aktieägarlån motsvarande 438 000 kr.

2012-05-08

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2012-05-07, antogs valberedningens och styrelsens samtliga förslag

2012-05-02

Försäljningsstart av HIOD One™

  • Nettointäkterna under Q1 ca 3,8 MSEK
  • Periodens resultat ca 1 MSEK
  • Orderstocken vid periodens slut ca 2,9 MSEK
  • Orderstocken 2012-05-02 ca 4,2 MSEK
2012-04-20

Ett flertal viktiga distributionsavtal gällande försäljning av cykelkommunikatorn HIOD One har tecknats denna vecka.

2012-04-18

Årsredovisning 2011 finns nu tillgänglig på www.free2move.se inför stämman 2012-05-07.

2012-04-10

Free2move har tagit nya orders på 1,4 MSEK hittills under april. Total orderingång för moduler under 2012 är 4,6 MSEK, där stor del ska levereras under Q2.

<<
1
...
23
24
25
26
27
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden