Nyheter

Korrigerad bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommunikén har justerats med avseende på angivna belopp från MKR till TKR.

I bokslutskommunikén har tillkommit "koncernens förändringar av eget kapital".

För mer information
Se bolagets hemsida www.free2move.se eller kontakta VD Anders J Johansson, aj.johansson@free2move.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.