Nyheter

Information från extra bolagsstämma i Free2move Holding AB 2013-01-22

Vid företagets extra bolagsstämma den 22 januari 2013 beslutades om nyemission om max 4,1 MSEK. Material om investeringsmemorandumet kommer att finnas på företagets hemsida senast 31 januari 2013.

Stämman beslöt om en kvittningsemission om sammanlagt 3,5 MSEK. Kvittningen sker till 0,40 kronor per aktie och bedöms stärka företagets resultat om 350 000 kronor på årsbasis.

För mer information om emissionen och protokoll från extra bolagsstämman, se företagets hemsida.

Mer information
För ytterligare information, se www.free2move.se eller kontakta: Anders Johan Johansson, VD Free2move Holding AB, 072-3322691, aj.johansson@free2move.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.