Nyheter

Halvårsrapport 2013

* Nettointäkterna under perioden ca 7,1 MSEK

* Periodens resultat ca - 2,4 MSEK

* Orderstocken vid periodens slut ca 2,6 MSEK

VD har ordet

Free2move Holding AB har hållit fast vid den inslagna linjen. Vi har fortsatt arbetet med produktion och att ta tillbaka positionen på marknaden. Det innebär att vi lanserar en moderniserad version av produkt under augusti och ser fram emot att lansera en ny produktserie i oktober. Det är något senare än tidigare utlovat, mot bakgrund av att vi höjer kvalitetskravet och har undvikit onödiga kostnader.

Många utmaningar har antagits och övervunnits under årets första halva. Ingen i företaget har varit oberörd och jag vill rikta ett välförtjänt tack till alla de som bidragit.

Att målet inte nåddes på utsatt tid är förståeligt och det är inte en motgång då målet var högt satt från början. Vi skall vara stolta över vårt sätt att tackla de problem som lösts och se fram emot en höst som ger konkreta resultat.

Det är ett gott betyg för de människor som engagerat och hårt jobbat för och med den förändring som sker i alla led inom företaget.

Free2move AB ser nu fram emot nästa steg i bolagets historia med nöjda kunder och lönsamhet genom:

+ Fortsatt kvalitetsprojekt syftande till ISO-certifiering efter årsskiftet

+ Moderniserade produkter

+ Ny produkt serie, P-serien, där P står för "performance"

+ Ny marknadskommunikation

Vi har även under andra kvartalet haft nöjet att hälsa välkommen en till del ny styrelse genom Marie-Louise Gefwert och Mats Köhlmark vilka tillträtt som nya ledamöter samt Mats Lindoff som återkommit och Magnus Karnsund som omvalts. Magnus Karnsund är bolagets nya styrelseordförande. Det är en namnkunnig styrelse och som VD i företaget ser jag fram emot att tillsammans med styrelsen vara del i återuppbyggandet av Free2move. Ett Free2move som med rätt styrning och rätt produkter har en given position på en växande marknad.

Produkten HIOD One har under första halvåret fått stå tillbaka, men kunskapen om och funktionen kring produkten finns kvar. Vi ser i en nära framtid en lösning för både produkten och konceptet. Tillsvidare är namnet "hiod" överfört till ett annat av Free2move Holding AB helägt aktiebolag, HIOD Sports AB.

Under hösten kommer vi att satsa på marknadskommunikation. Mycket av det kostsamma arbetet är genomfört med synbart resultat i en ny hemsida samt att vi ser förändringar i vår profil som en konsekvens. Genom lanseringar och deltagande i både kunders marknadsevent samt att aktivera vår egen förmåga att intressera kunders marknadsevent samt att aktivera vår egen förmåga att intressera arbetat en tid och kommer att fortsätta arbeta med att återta vår position som ett självklart och bästa val inom vårt segment. Vi har genom hårt arbete det första halvåret lagt grunden för detta. Kvalitet och Produkt är grundläggande förmågor i industriella samarbeten, priset kan t.o.m. hamna på undantag. Vi går nu in i steg 2. Ett steg 2 som innebär värdetillväxt i bolaget genom goda produkter och en organisation som kan möta omvärldens krav.

Marianne Johansson är fortsatt ekonomichef (CFO) Till det välkomnar vi Per Montelin (COO) med ansvar för företagets operativa drift.

Avslutningsvis vill jag tacka kunder, partners och leverantörer för all hjälp och goda råd vi fått i den tid av förändring vi genomgår.

Vi ser fram emot att avlägga nästa rapport den 24 oktober.

22 augusti 2013

Med vänliga hälsningar

Anders Johan Johansson VD

Filer för nedladdning
<<
1
...
20
21
22
23
...
28
>>
2014-04-28

Styrelsen för Free2move AB (publ) avser att besluta om genomförande av en nyemission om cirka 12 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen avses att genomföras inom ramen för det bemyndigande som framlades för beslut vid en extra bolagsstämma den 28 april 2014 enligt tidigare pressrelease.

2014-04-28

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Free2move Holding AB (publ.), org.nr 556705-0157, den 28 april 2014 kl 10.00, Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-04-24
 • Nettointäkterna under Q1 ca 1,4 MSEK
 • Förändringsarbetet har lett till förbättrad bruttomarginal
 • Periodens rörelseresultat ca - 1,2 MSEK
 • Periodens resultat ca 0,7 MSEK
 • Orderstocken vid periodens slut ca 1,9 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 198 562 300 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie + 0,3 öre/aktie

Nästa rapporttillfälle: 2014-08-14 - Delårsrapport för Q1-Q2 2014

2014-04-09

Styrelsen i Free2Move Holding AB har beslutat, för att undvika två nära på varandra följande stämmor, flytta datumet för den ordinarie årsstämman till den 16 juni 2014.

2014-04-04

Free2move har under första kvartalet 2014 förhandlat fram en uppgörelse med en större fordringsägare.

2014-03-27

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014, kl 10.00 på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-02-20

Ett år präglat av implementering av 2012 års beslutade förändringsplan. Vinst uppnådd under det fjärde kvartalet lägger grunden för satsningar inom teknik och försäljning under 2014.

2013-10-25

The office, which already has started its activities, is located in Kuala Lumpur, Malaysia.

2013-10-24
 • Nettointäkterna under Q1-Q3 ca 9,0 MSEK
 • Orderstocken vid periodens slut ca 2,9 MSEK 
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 108 452 440 aktier 
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,04 SEK/genomsnittligt antal aktier

Nästa rapporttillfälle: 2014-02-20 Helårsrapport för 2014

<<
1
...
20
21
22
23
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden