Nyheter

Hållbara fastigheter är allas ansvar!

Kommer Sverige och våra fastighetsägare klara av att ställa om och nå EU:s klimatmål och det svenska målet om netto-noll växthusgasutsläpp år 2045?

Den effektivaste och mest hållbara lösningen för fastighetsägare är enligt nya branschrapporten "Grön Logik" inte helt förvånande att minska nuvarande energikonsumtion. Den hållbaraste och mest klimatsmarta lösningen är den energi som aldrig produceras.

Rapporten "Grön Logik" går att ladda ner här

Free2Move har sedan länge erbjudit fastighetsägare att med enkla medel minska energianvändningen. Vi har byggt in detta i kundpaketeringar. I situationer där man ändå måste tillföra ny energi bör det göras förnybart och egenproducerat. Free2Moves lösning blir både hållbar och klimatsmart i enlighet med rapporten.

Vi uppmanar därför hela fastighetsbranschen att lyssna på experter och forskare som finns i området. För om vi slår dövörat till kommer det med all sannolikhet bli som Energimyndigheten förutspår - vi behöver utöka elproduktionen avsevärt till år 2045. Det tycker inte Free2Move är hållbart eller klimatsmart.

Inom Free2Move är vi helt övertygad om att en betydande del av den ökningen Energimyndigheten befarar inträffa skulle kunna undvikas genom den outnyttjade potential som finns i energieffektiviseringen.

Låt mig ta ett exempel som tar sitt avstamp från Free2Move AB's kundgrupp "lantbruksfastigheter" och vår nya kund Sjöborgen.

Sjöborgen är en kombination av småbruk och en plats för hållbar självförsörjning.

Deras syn på hållbarhet berör på nationell nivå, där de bl.a 2016 prisades för deras miljöarbete i hemkommunen. Sjöborgen smaksätter idag den nationella restaurangvärlden, barer och allsköns bolag med framför allt drycker med smaker från skog, mark och Sjöborgens odlingar. Deras devis att "gräva där man står, och använda det som finns" passar väl ihop med både Free2Moves hållning och lösning men också EU's klimatmål. Eller för att citera Malin och Peter själva "Vi lever ett liv utan arbetstid, vi äter det vi själv odlat, plockat och fött upp. Lever ett liv där återbruk ordnar vår välfärd. I dryckeriet och köket förädlar vi det odlingar, skog och sjö ger, I verkstad och snickerboa reparerar, tillverkar och konstrueras mycket av det som behövs. Vår passion för det vi gör berikas när du efterfrågar och inhandlar det Sjöborgen gör och erbjuder."

Vi kan idag konstatera att alla leverantörer inte klarar att leverera en hållbar och klimatsmart lösning då detta måste vara inbyggd i bolagets DNA. Här finns inga genvägar alls. Därför är vi extra glada och stolta att vi valdes av Sjöborgen. Free2Move och Sjöborgens samarbete börjar gälla f o m januari 2022 och beräknas omsätta 412 000 kronor.

Free2moves erbjudande till marknaden som kombinerar förnybar el med optimering av förbrukningen gör att våra kunder kan dimensionera sin tilltänkta anläggning för förnybar el utifrån en optimal förbrukning och därmed inte riskera att välja en onödigt stor anläggning. Detta medför att kunden får ner storleken på investeringen vilket ytterligare stärker resonemanget kring hållbar och klimatsmart verksamhet.

Vidare kan vi notera att våra övriga klimatsmarta affärer under perioden 1/10 - 15/12 uppgått till 3 343 000 kronor.

Avslutningsvis vill jag också passa på och önska kunder, ägare och all värdefull personal en God Jul och Gott Nytt År!

Leif Syrstad
VD Free2Move Holding AB

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2Move
Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar fastighetsförvaltning. Vår mission är att skapa responsiva och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling med smart styrning och förnybar energi. Free2Move förenar människor och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar. Free2Moves leveranser minskar kundens leverantörsberoende och minimerar miljöpåverkan.

Filer för nedladdning
1
2
...
31
>>
2023-01-26
Regulatorisk

Free2Move halverar kundernas energikostnader samt etablerar verksamhet i Köpenhamn.

Nordic SME-listade Free2Move Holding AB - specialiserat på att avsevärt förbättra fastigheters driftnetto - har i bl.a. 2Connect plattformen en lösning för att spara upp till 50 procent av fastighetens driftkostnad, vilket genomförts hos Free2Move-koncernens kunder. Under 2022 har besparingar på över 21 miljoner kWh gjorts, vilket med dagens energipriser motsvarar miljontals kronor. Med den modellen etablerar bolaget sig via dotterbolaget Sydvent i Danmark.

2023-01-04

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma ("Extrastämman") torsdagen den 2 februari 2023 klockan kl. 14.00 hos Free2Move Holding AB, c/o Convendum Nybrogatan 17, 114 39 Stockholm. Anledningen till Extrastämman är att Bolaget ska besluta om antagande av ny bolagsordning, minskning av Bolagets aktiekapital, nyemission med företrädesrätt, nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt fondemission.

2023-01-04
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ), ("Free2Move" eller "Bolaget") kallas idag till extra bolagsstämma ("Extrastämman") torsdagen den 2 februari 2023 för beslut om bl.a. en nyemission med företrädesrätt samt en riktad nyemission till ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare.

2022-12-23
Regulatorisk

Styrelsen för Free2Move Holding AB (publ) ("Free2Move" eller "Bolaget") meddelar att det vid den extra bolagsstämman den 20 december 2022 ("Extra Bolagsstämman") inte gjordes en korrekt avstämning mot bolagsstämmoaktiebok. Detta innebär att den Extra Bolagsstämman formellt sett inte genomförts och således inte beslut fattats om den föreslagna företrädesemissionen.

2022-12-23
Regulatorisk

- Drar nytta av den ökande efterfrågan på energieffektivisering

2022-12-21

- Skapar hållbar förvaltning med solceller och digital drift för Richardssons Verktygsservice AB

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - ingår avtal med Toric Förvaltning för hållbar elförsörjning och digital förvaltning. Affären omfattar installation av solceller till ett värde av cirka 1,6 miljon kronor och görs av dotterbolaget Solortus. Fastigheten är belägen i Västervik och hyrs av Richardssons Verktygsservice.

2022-12-20
Regulatorisk

Free2Move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157 ("Bolaget"), höll under tisdagen den 20 december 2022 en extra bolagsstämma ("Extrastämman") varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2022-11-29

- Skapar hållbar förvaltning med solceller och digital drift för Polisen

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - ingår avtal med Vacse fastigheter för hållbar elförsörjning och digital förvaltning. Affären omfattar installation av solceller till ett värde av cirka 1 miljon kronor och görs av dotterbolaget Solortus. Fastigheten Mimer 3 är belägen i centrala Västervik och hyrs av Polisen.

2022-11-24

- Omsätter 6,4 miljoner kronor under oktober och november

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - fortsätter teckna ett stort antal affärer inom framför allt förnybar energi. Under perioden oktober till i dag var omsättningen 6,4 miljoner kronor. Den totala orderstocken ligger för samma period på 24,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4 miljoner kronor sedan rapporten för tredje kvartalet. Därmed fortsätter den starka tillväxten.

1
2
...
31
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden