Nyheter

Free2move tecknar samarbetsavtal med Energieffektiviseringskonsulten Effektpartner

Effektpartner med över 40 års samlad erfarenhet inom energibranschen där skatteeffektivisering, nätoptimering och El-handel är några av bolagets tjänster och införlivas nu i Free2Moves kunderbjudande samt i plattformen 2Connect.

Med denna tilläggstjänst ökar Free2Move effektiviseringsmöjligheterna och med det kund-värdet. Korrelationen mellan respektive företags tjänster möjliggör ännu större besparingar för fler fastighetsägare och stärker driftnettot ytterligare utan ökade kostnader för oss eller vår kund. Lösningen fungerar för alla typer av fastigheter och kommer finnas tillgänglig i 2Connect under Q3.

"Genom samarbetet med Free2move framtidssäkrar vi vår affär genom att digitalisera delar av den. Vidare erhåller vi ett viktigt komplement i vår befintliga affär. Detta sammantaget innebär att vi stärker vår position inom energieffektivisering" säger Maria Forsberg VD för Effektpartner AB.

"Effektpartner är ett vasst komplement som gör vårt erbjudande än mer kraftfullt med fokus på fastighetsägarens totala driftkostnad. Samarbetet ger oss också en hävstångseffekt i befintliga kontrakt där vi nu ges möjligheten att vidareutveckla den affären snabbare. Resultatet stärker kundens driftnetto och vår egen marginal ytterligare utan att anstränga organisationen" säger Jan Ström VD på Free2Move AB.

Samarbetsavtalet löper med ett år i taget och är ett led i Free2Moves tillväxtstrategi för "förvärv och samarbeten".

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2021 kl 18:15.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2Move

Free2Move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.

Filer för nedladdning
1
2
...
28
>>
2022-07-01
Regulatorisk

- Breddar kunderbjudandet och stärker kundbasen

Nordic SME-listade Free2Move Holding har slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Sydvent AB med tillträde den 30 juni 2022. Det överenskomna priset för aktierna är 1 miljon kronor, varav en viss del kontant och en viss del i emitterade aktier i Free2Move Holding baserat på mediankursen under 30 dagar före tillträdesdagen. I överenskommelsen finns också en viss tilläggsköpeskilling. Genom förvärvet breddas Free2Moves kunderbjudande och kundbas ytterligare.

2022-06-21

-Hjälper Svenska Mässan att koppla upp köken-

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2Connect för miljö och resurseffektiva fastigheter och lokaler - Inleder samarbete med Svenska Mässan i Göteborg 

2022-06-20
Regulatorisk

-Hjälper Regionarkivet i Huddinge att ta steget till digital fastighetsförvaltning- 

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2connect för miljö och resurseffektiva fastigheter - tecknar avtal med Preservium Property AB. Avtalet beräknas omsätta en dryg miljon kronor och påbörjas omedelbart.

2022-05-20
Regulatorisk

Första Kvartalet: 1 januari - 31 mars                                                                                                     

  • Nettoomsättning Msek 6,6 ( 0,3)                                     
  • Rörelseresultat Msek -3,9 (-2,4)                                     
  • Resultat Msek -3,9 (-2,5)
  • Kassaflöde löpande verksamhet Msek -3,0 (-2,4)
2022-05-16
Regulatorisk

- Ska växa affären inom ventilation -

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2Connect för miljö och resurseffektiva fastigheter - tecknar en avsiktsförklaring - ett så kallat Letter of Intent -att förvärva 100 procent av aktierna i Sydvent AB för 1,5 MSEK. Genom förvärvet stärker Free2Move bolagets kompetens, kundbas och erbjudande ytterligare inom området ventilation.

2022-04-28
Regulatorisk

Free2Move Holding AB (publ) höll under torsdagen den 28 april 2022 årsstämma för verksamhetsåret 2021 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

1
2
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden