Nyheter

Free2Move tecknar avtal med Preservium Property AB

-Hjälper Regionarkivet i Huddinge att ta steget till digital fastighetsförvaltning- 

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2connect för miljö och resurseffektiva fastigheter - tecknar avtal med Preservium Property AB. Avtalet beräknas omsätta en dryg miljon kronor och påbörjas omedelbart.

Avtalet omfattar Preservium Propertys fastighet Snickarboden 1, med hyresgäst Regionarkivet, där Free2Move ska leverera plattformen 2Connect med till-hörande FLEX-abonnemang. Utöver det installeras ett styr- och reglerprojekt för styrning av plattformen på distans.

- Att leverera en helhetslösning till kunden i en så utmanade fastighet som Regionarkivet är intressant eftersom kundkraven är höga då fastighetens inomhusmiljö är extra känslig. Regionarkivet tar därmed ett rejält steg mot en digital förvaltning genom digitaliseringen av driftorganisationen", säger Jan Ström VD på Free2Move och fortsätter:

- Vår lösning förenklar driften genom att digitalisera ärendehantering, larm och felavhjälpande underhåll samt mäta och styra fastighetstekniken på distans via plattformen 2Connect. Avtalet sätter också ramen för kommande uppdrag där utvärdering av plattform och projektutförande kommer ske. 

Uttalande: "Med Free2Move som samarbetspart kan vi skala upp digitaliseringen i önskvärd takt. Lösningen kommer att ge oss en effektivare förvaltning med styrning på distans och möjliggöra energioptimering tack vare mätdata från styr- och regelprojektet samt en enklare ärendehantering av felanmälningar från hyresgästen", säger Johan Ahlström (fastighetschef) på Preservium Property.

Mer om Regionarkivet

Snickarboden 1 är belägen i Flemingsberg i Huddinge kommun som är en del av Stockholms län. I dag omfattar fastigheten en total uthyrningsbara area om 12 106 kvadratmeter. 

Mer om Preservium Property AB 

Preservium Property AB äger och förvaltar två arkivfastigheter i Täby och Flemingsberg som förhyrs till statliga Riksarkivet och Region Stockholm. Preservium Property AB utgör moderbolag i en koncern med flera dotterbolag. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB som är specialiserade på förvaltning och utveckling av bolag inom fastigheter, infrastruktur och shipping & offshore. Pareto Business Management AB har över 180 bolag med tillgångar för över 60 miljarder kronor under förvaltning i Norden.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2022 kl 18:15.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2Move

Free2Move är en digital förvaltare som erbjuder fastighetsägare mjukvaruplattformen 2Connect för ett förbättrat driftnetto. Bolaget garanterar kunden en betydande förbättring av lönsamheten genom optimerad fastighetsdrift och förnybar energi. Det möjliggörs genom att mäta och styra människa och teknik med den senaste uppkopplade tekniken.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.