Nyheter

Free2Move tecknar avsiktsförklaring med Svenska Bio

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att avsevärt förbättra fastigheters driftnetto - tecknar avsiktsförklaring med landets näst största biokedja, Svenska Bio. Avtalet innebär en kartläggning av besparingspotentialen i Svenska Bios fastigheter samt ett affärsförslag med åtgärder för driftoptimering genom bland annat digital förvaltning av koncernens biografer.

Avsiktsförklaringen omfattar två delar där Free2Move i ett första steg genomför en optimeringsanalys och levererar ett nyckelfärdigt affärsförslag med åtgärder, kalkylerade besparingar samt kostnader för uppstart och abonnemang för respektive fastighet. Svenska Bios mål är förbättra driftnettot. Inledningsvis genomförs analyser i sex av Svenska Bios 38 biografer.

- Det är en stor möjlighet för oss att visa att vår lösning för driftoptimering som ger en omedelbar effekt och ser till att Svenska Bio kan spara stora summor samt få en bra kontroll på sina kostnader, säger Jan Ström vd på Free2Move.

Den andra delen av avtalet, som går i lås när analys och affärsförslaget godkänns av Svenska Bio, omfattar installation av Free2Moves lösning för driftoptimering och digital styrning. Omfattningen bestäms av resultatet i analysförfarandet.

- Mina förväntningar är att vi ska bli mer hållbara och kunna styra temperaturen efter när våra biografer används och på det viset ha kontroll på våra kostnader, säger Peter Fornstam, VD på Svenska Bio.

Svenska Bio är en biografkedja med 38 biografer och 122 salonger i 35 städer från Kristianstad i söder till Skellefteå i norr. Svenska Bio har även biografer i Danmark och Finland. Företagets huvudkontor finns på Lidingö utanför Stockholm.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Jan Ström
Vd Operativa bolag i Free2Movekoncernen
tel. +46 735 136 947
e-post: Jan.strom@free2move.se 

Leif Syrstad,
Vd Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2Move

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar och rationell fastighetsförvaltning. Vi skapar miljö- och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande är att stärka fastighetsägarens driftnetto med hjälp av den senaste uppkopplade tekniken, övervakning, smart styrning och förnybara energilösningar med en digital plattform. Free2Move förenar teknik med människor som tillsammans genom rationell och effektiv drift sparar kostnader. Free2Moves lösningar ökar kundernas valfrihet, leverantörsoberoende samt minimerar miljöpåverkan.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.