Nyheter

Free2move tar miljonorders

Free2move's två största distributörer, tyska Rutronik och amerikanska Digikey har lagt order på sammanlagt ca 1,2 MSEK.

Free2move har en stark efterfrågan på bolagets Bluetoothmoduler. Dessa orders förstärker den bilden. Free2move är en stark leverantör av Bluetoothmoduler och den orderingång som man ser nu pekar på att konkurrenskraften ökar.

Free2moves har en intressant roadmap för Bluetoothmoduler och lanserar inom kort två nya moduler med nya funktioner för audiokommunikation. Modulerna stödjer samtidig användning av en rad olika profiler på ett unikt sätt. En av dessa ingår i den nyligen lanserade cykelkommunikatorn HIOD One.

2012-01-26

Mer information 
För ytterligare information, se www.free2move.se eller kontakta: Per-Arne Wiberg, CEO Free2move Holding AB, 0702-203382 per-arne.wiberg@free2move.se

Om Free2move Holding AB
Free2move Holding har ett helägt dotterbolag (Free2move AB) med verksamhetsinriktning trådlös kommunikation. Free2move AB är en global leverantör av produkter för trådlös audiokommunikation inom sportkommunikation och utsatta miljöer.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.