Nyheter

Free2move ställer in den planerade extra bolagsstämman

Den extra bolagsstämma som var aviserad till imorgon, 7 December 2012, ställs in. Skälet är att företaget inte kommunicerat helheten av den förändringsplan som var tänkt att beslutas om på, två av varandra, följande bolagsstämmor.

Bakgrunden till förändringsplanen är att företaget befann sig i en akut ekonomisk situation och nytt kapital krävdes omgående. Denna kapitalinjektion är nu genomförd och skall användas som en garanti i den tänkta företrädesemissionen som hela tiden utgjort en delkomponent i den förändringsplan som finns framarbetad.

Styrelsen kommer snarast att återkomma med en ny kallelse till extra bolagsstämma där hela förändringsplanen med tillhörande beslutspunkter presenteras.

Styrelsen den 6 December 2012

Mer information
För ytterligare information, se www.free2move.se eller kontakta: Anders Johansson, CEO Free2move Holding AB, 0709-81 46 71, aj.johansson@free2move.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.