Nyheter

Free2move ställer in den planerade extra bolagsstämman

Den extra bolagsstämma som var aviserad till imorgon, 7 December 2012, ställs in. Skälet är att företaget inte kommunicerat helheten av den förändringsplan som var tänkt att beslutas om på, två av varandra, följande bolagsstämmor.

Bakgrunden till förändringsplanen är att företaget befann sig i en akut ekonomisk situation och nytt kapital krävdes omgående. Denna kapitalinjektion är nu genomförd och skall användas som en garanti i den tänkta företrädesemissionen som hela tiden utgjort en delkomponent i den förändringsplan som finns framarbetad.

Styrelsen kommer snarast att återkomma med en ny kallelse till extra bolagsstämma där hela förändringsplanen med tillhörande beslutspunkter presenteras.

Styrelsen den 6 December 2012

Mer information
För ytterligare information, se www.free2move.se eller kontakta: Anders Johansson, CEO Free2move Holding AB, 0709-81 46 71, aj.johansson@free2move.se

<<
1
...
23
24
25
26
...
28
>>
2012-12-20

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 januari 2013, kl 09.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Nybrogatan 6 i Stockholm.

2012-11-19

Fokusering på modulverksamheten

* Omsättning i Q3 uppgick till 3 MSEK        (jan-sept 11,3 MSEK)

* Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK   (jan-sept -1,5 MSEK)

2012-11-08

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 december 2012, kl 09.00 på Free2Move AB:s kontor med adress Sperlingsgatan 7 i Halmstad.

2012-08-30

Free2move redovisar 35% försäljningsökning jämfört med föregående år

  • Omsättningen uppgick till 8,3 MSEK
  • Resultat -0,1 MSEK
<<
1
...
23
24
25
26
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden