Nyheter

Free2move redovisar stora strukturkostnader i samband med bokslutet

Resultatet för 2012 kännetecknades av stora operativa förluster beroende på leveranssvårigheter under året, för stor operativ omkostnadsmassa samt för höga finansieringskostnader.

I tillägg så har stora nedskrivningar gjorts av tillgångsposter, primärt balanserade utvecklingskostnader.

Företaget går nu in i 2013 med en helt ny kostnadsmassa, radikalt förändrad balansräkning och med ett fortsatt fokus på att stärka såväl soliditeten som likviditeten.  I tillägg till den kvittningsemission som genomförts och den företrädesemission som pågår så är målet att stabilisera och radikalt höja leveransförmågan och därmed faktureringen samt att fortsätta arbetet med att reducera såväl de operativa- som de finansiella omkostnaderna.

För mer information se Bokslutskommuniké 2012 på bolagets hemsida www.free2move.se eller kontakta VD Anders J Johansson, aj.johansson@free2move.se.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.