Nyheter

Free2move Holding tillförs cirka 15,8 MSEK genom övertecknad företrädesemission

Free2move Holding AB (publ), bolaget bakom Industrial IoT-plattformen 2ConnectTM, tillförs cirka 15,8 MSEK i samband med den nu avslutade företrädesemissionen, inklusive beslutad övertilldelning.

Totalt tecknades aktier till emissionskursen 0,03 kr per aktie för motsvarande cirka 16,4 MSEK. Detta innebär en överteckning om cirka 60 procent av företrädesemissionen om cirka 10,3 MSEK. Emissionsgarantin som ställts av ett konsortium av investerare har därmed inte behövt utnyttjas. Styrelsen har i stället beslutat om att utnyttja möjligheten till övertilldelning som tidigare kommunicerats, varvid Bolaget emitterar ytterligare ca 5,5 MSEK till samma villkor, för att därmed erhålla det maximala beloppet om cirka 15,8 MSEK före emissionskostnader. Notor skickas ut senast 23 december för likviddag den 29 december.

Emissionsgaranterna kommer att ersättas med 25 440 000 nyemitterade aktier.

Emissionen innebär att Free2move aktiekapital ökar från 23 999 326,57 SEK till 29 524 400 SEK samt att antalet aktier ökar från 2 399 932 657 till 2 952 440 000 stycken, vilket motsvarar en utspädning på 19 procent.

G&W Fondkommission har sammanställt konsortiet av garanter och varit finansiell rådgivare till Free2move Holding i samband med transaktionen.

Stockholm den 22 december 2016

För ytterligare information om ovanstående pressmeddelande, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +46 70 526 03 00, e-post: anders.dueboje@free2move.se

Om Free2move
Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom fastighetsautomation och infrastruktur. www.free2move.se

Denna information är sådan information som Free2move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2016 kl. 13:00 CET.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.