Nyheter

Free2move Holding publicerar årsredovisning 2017

Free2move Holding AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning avseende 2017. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsida http://investor.free2move.se/sv 

Stockholm den 3 maj 2018 

För ytterligare information om ovanstående pressmeddelande, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2move Holding AB, t
el: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move
Free2move erbjuder tjänster och produkter inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att Free2moves kunder kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som kunden får större kontroll och kan säkra sina tillgångar. Free2moves huvudsakliga tillämpningsområde är inom fastighetsautomation och infrastruktur.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.