Nyheter

Free2Move Holding AB flyttar årsstämma

Free2Move Holding AB (publ) uppdaterar sin finansiella kalender och har beslutat att flytta bolagets årsstämma från den 27 april 2023 till den 24 maj 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
Vd Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se 

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.

Filer för nedladdning
1
2
...
14
>>
2023-05-31
Regulatorisk

Free2Move Holding AB, som är noterat på NGM Nordic SME, kan konstatera att orderingången fortsätter även i hög takt under andra kvartalet med en intakt orderstock.

2023-05-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ), org. nr.  556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juni 2023 klockan kl. 13.00 på Free2Move Holding AB, c/o Convendum, Nybrogatan 17 i Stockholm ("Årsstämman"). Information om de av Årsstämman fattade besluten offentliggörs kort efter Årsstämman.

2023-05-22
Regulatorisk
  • Nettomsättningen för kvartalet är ca 14,0 MSEK jämfört med
    ca 13,0 MSEK i Q4 2022
  • Orderstocken är ca 41,7 MSEK jämfört med ca 32,6 MSEK i Q4 2022
  • Stora energibesparingar med omedelbar effekt för kunderna
  • Fler än 500 fastigheter uppkopplade med 2Connect
2023-04-18
Regulatorisk

NGM Nordic SME-listade Free2Move Holding AB - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - har ökat orderstocken för sjätte kvartalet i följd.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information