Nyheter

Free2Move Holding AB - Delårsrapport kvartal 1 2022

Första Kvartalet: 1 januari - 31 mars                                                                                                     

  • Nettoomsättning Msek 6,6 ( 0,3)                                     
  • Rörelseresultat Msek -3,9 (-2,4)                                     
  • Resultat Msek -3,9 (-2,5)
  • Kassaflöde löpande verksamhet Msek -3,0 (-2,4)

VD kommentar Q1 2022
Kraftig omsättningsökning präglar kvartalet

NGM Nordic-listade Free2Move ökar koncernens omsättning under årets första kvartal.  Försäljningsökningen drivs av det nyförvärvade bolaget Solortus starka utveckling. Omsättningen för första kvartalet 2022 inklusive april månad väntas redan nu överstiga hela fjolårets omsättning.

Free2Moves kärnkompetens och erbjudande är att stärka fastighetsägarens driftnetto bland annat genom den egenutvecklade mjukvaruplattform 2Connect.

Omsättningen för första kvartalet ökade från 0,3 Msek föregående år till 6,7 Msek.

När vi gick in i 2022 gjorde vi det med den största försäljningspipeline och orderbok för leverans hittills. Det gör att Free2Move förväntar sig en markant ökning av antalet uppkopplade fastigheter.

Den stora efterfrågan på solceller från det nyförvärvade dotterbolaget Solortus AB är en av anledningarna till att årets omsättning stigit kraftigt. Solortus är specialiserat på förnybar energi genom solkraft, laddstolpar samt styr- och reglerteknik för fastighetsägare, vilket har bidragit till ett högre kundvärde, ett starkare kunderbjudande och en ström av ordrar.

Verksamheten passar väl in i gruppens strategi och förvärvet innebär stora synergier för samtliga parter som ger samtliga bolag tillgång till en större kundbas, ett förbättrat utbud och teknisk utveckling.

Efter rapportperiodens slut (t om 16/5)

Vi kan konstatera att orderboken fylls på i samma takt som tidigare kvartal. Orderstocken är på ca 11 Msek. Noterbart är att andelen kommersiella fastighetsägare ökar.

Förutom en mängd mindre affärer har ytterligare kommersiella fastighetsägare tillkommit efter perioden;

- Slottsträdgården Ulriksdal digital uppkoppling
- Stora Sandered Gård (aktiv gård med köttproduktion) köper solpaneler
- Germundebo Gård (aktiv gård med skog och köttproduktion) köper solpaneler
- Loftahammars servicecenter (bensinstation med försäljning, reparationer och uthyrning) 
  köper solpaneler

Det totala värdet för dessa affärer är dryga 1 Msek. Dessa kommersiella fastighetsägare ger oss inte bara större affärer utan också bättre marginaler jämfört med villakunder.

Därutöver har Mekonomen i Västervik tecknat nytt avtal om förnybar energi, vars avtalsvärde är ca 1 Msek.

Utöver det har vi efter rapportperiodens slut tecknat en avsiktsförklaring med Sydvent AB, ett Letter of Intent (LoI) i syfte att förvärva 100 procent av bolagets aktier för 1,5 Msek. Genom förvärvet stärker Free2Move bolagets kundbas, kompetens och erbjudande ytterligare inom området ventilation.

Sydvent AB, med säte i Malmö, utför ventilationstjänster åt kommersiella fastighetsägare, industrier, byggbolag och privatpersoner i hela Öresundsregionen. Bolaget, som grundades 2012, har åtta anställda och omsatte 7,7 Msek det senaste verksamhetsåret. Rörelseresultatet var 0,4 Msek. Tillträdet är planerat till juni 2022.

Förvärvet är en bra kombinationsaffär vilket innebär att vi kan dra nytta av vårt tidigare förvärv, Solortus AB, som också är i en stark tillväxtfas i södra Sverige gällande nya etableringar, personal, och befintliga kunder. Så att vi med relativt enkla medel kan bredda vår affär och etablerar oss i regionen. På så vis stärker vi också vårt kunderbjudande av både tjänster och produkter och kan dra nytta av bolagens redan upparbetade kundbaser.

Som tidigare har meddelats har ett lån om 2 Msek tagits upp ifrån Free2Moves huvudägare.

Leif Syrstad
Koncernchef och VD
Free2Move Holding AB

Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022, klockan 08.30

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad, VD
Free2Move Holding AB
tel: +46 708 660 703
e-post: leif.syrstad@free2move.se 

Om Free2move
Free2Move är en digital förvaltare som erbjuder fastighetsägare mjukvaruplattformen 2Connect för ett förbättrat driftnetto. Bolaget garanterar kunden en betydande förbättring av lönsamheten genom optimerad fastighetsdrift och förnybar energi. Det möjliggörs genom att mäta och styra människa och teknik med den senaste uppkopplade tekniken.

Filer för nedladdning
<<
1
2
3
4
...
31
>>
2022-09-26

Free2Move bakom 17,5 miljoner besparade kWh årligen i förbättrat driftnetto

Nordic SME-listade Free2Move Holding AB - specialiserat på att avsevärt förbättra fastigheters driftnetto - har tagit fram en metod som på kort tid sparar stora mängder energi. Därmed har också återbetalningstiden blivit så kort som fem månader. Senaste året har besparingar på 17,5 miljoner kWh gjorts, vilket med dagens energipriser motsvarar miljontals kronor.

2022-09-21

Free2Move uppmanar alla församlingar att driftoptimera istället för att stänga ner kyrkorna

Vi fann att läsa häromveckan en uppmaning ett stift i Svenska Kyrkan gjort till sina församlingar och medarbetare. Man uppmanas att spara på energin och "ta extra" höjd för detta i budgetarbetet. I skenet av det kan vi också konstatera att vissa församlingar planerar att stänga ned sina kyrkor och därmed sin verksamhet i en tid då dom förmodligen behövs bäst.

2022-09-08

- Siktar på marknaden för hobbyodlare

Nordic SME-listade Free2Move Holding - vars egenutvecklade mjukvaruplattform skapar miljö och resurseffektiva fastigheter - har för trädgårdsprofilen Bosse Rappnes bolag MyEden utvecklat ett system för att även privatodlaren ska kunna ha en perfekt temperatur i sitt växthus. MyEden, som lösningen heter, är det första systemet på marknaden anpassat för hobbyodlande privatpersoner.

2022-08-19
Regulatorisk

Andra Kvartalet: 1 april - 30 juni

Nettoomsättning MSEK 8,0 ( 0,3)
Rörelseresultat MSEK -3,2 (-2,7)
Resultat MSEK -3,2 (-2,5)
Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -3,3 (-4,2)

Halvåret: 1 januari - 30 juni

Nettoomsättning MSEK 14,7 ( 0,6)
Rörelseresultat MSEK -7,1 (-5,1)
Resultat MSEK -7,1 (-5,2)
Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -6,4 (-6,6)

2022-07-01
Regulatorisk

- Breddar kunderbjudandet och stärker kundbasen

Nordic SME-listade Free2Move Holding har slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Sydvent AB med tillträde den 30 juni 2022. Det överenskomna priset för aktierna är 1 miljon kronor, varav en viss del kontant och en viss del i emitterade aktier i Free2Move Holding baserat på mediankursen under 30 dagar före tillträdesdagen. I överenskommelsen finns också en viss tilläggsköpeskilling. Genom förvärvet breddas Free2Moves kunderbjudande och kundbas ytterligare.

2022-06-21

-Hjälper Svenska Mässan att koppla upp köken-

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2Connect för miljö och resurseffektiva fastigheter och lokaler - Inleder samarbete med Svenska Mässan i Göteborg 

2022-06-20
Regulatorisk

-Hjälper Regionarkivet i Huddinge att ta steget till digital fastighetsförvaltning- 

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2connect för miljö och resurseffektiva fastigheter - tecknar avtal med Preservium Property AB. Avtalet beräknas omsätta en dryg miljon kronor och påbörjas omedelbart.

2022-05-20
Regulatorisk

Första Kvartalet: 1 januari - 31 mars                                                                                                     

  • Nettoomsättning Msek 6,6 ( 0,3)                                     
  • Rörelseresultat Msek -3,9 (-2,4)                                     
  • Resultat Msek -3,9 (-2,5)
  • Kassaflöde löpande verksamhet Msek -3,0 (-2,4)
2022-05-16
Regulatorisk

- Ska växa affären inom ventilation -

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2Connect för miljö och resurseffektiva fastigheter - tecknar en avsiktsförklaring - ett så kallat Letter of Intent -att förvärva 100 procent av aktierna i Sydvent AB för 1,5 MSEK. Genom förvärvet stärker Free2Move bolagets kompetens, kundbas och erbjudande ytterligare inom området ventilation.

<<
1
2
3
4
...
31
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden