Nyheter

Free2move flyttar fram bolagets årsstämma till den 23 maj 2017

Free2move Holding AB meddelar idag att datumet för bolagets årsstämma för räkenskapsåret 2016 flyttas fram till den 23 maj 2017 klockan 13.00. Detta datum och klockslag ersätter det tidigare meddelade datumet. Kallelse och förslag till dagordning kommer att offentliggöras senast den 2 maj 2016. Stämman hålls hos G&W Kapitalförvaltning, Kungsgatan 3, Stockholm.

Stockholm den 20 mars 2017

För ytterligare information om ovanstående pressmeddelande, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +46 70 526 03 00, e-post: anders.dueboje@free2move.se

Denna information är sådan information som Free2move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2017 kl. 08:30 CET.

Om Free2move
Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom fastighetsautomation och infrastruktur. www.free2move.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.