Nyheter

Free2move AB anställer Jan Ström som VD

Den 1 oktober börjar Jan Ström som VD på Free2Move AB. Samtidigt börjar även Patrik Malm som marknads-och försäljningschef. Båda kommer närmast från samma positioner på LeaseGreen.

Jan har en gedigen erfarenhet av säljledande befattningar samt utveckling av komplexa tekniska affärer med fokus på service. Han har haft ledande roller i bland annat Addici, Caverion, Fastighetsägarna och LeaseGreen där han lett bolagen genom större förändringsresor.

Även Patrik har gedigen sälj- och marknadserfarenhet från fastighetsbranschen och facility management.

"Free2moves förändringsresa och inriktning mot Proptech innebär stora expansionsmöjligheter. Jag är mycket nöjd med rekryteringarna av Jan och Patrik. De har båda starkt driv och brinner för att utveckla affären. Jan kompletterar även styrelsen på ett mycket bra sätt med sin erfarenhet av att jobba med förändring och försäljning ", säger Leif Syrstad, VD för Free2Move Holding.

Som VD för det operativa bolaget kommer Jan Ström att kunna ha ett 100 procentigt fokus på försäljning av tjänster till fastighetsägare samt driva den fortsatta utvecklingen av Free2moves tjänsteutbud.

"Det känns otroligt spännande att vara med på de utvecklings- och tillväxtmål Free2move bestämt sig för. Min uppfattning är att bolaget har det DNA, kunskap och vilja som behövs för att lyckas på denna marknaden.

"Free2move verkar idag i en så gott som "osynlig" bransch med "osynliga" tjänster. Min uppgift blir att synliggöra detta värde och påbörja den innovationsresa som Free2move och branschen står inför". Med ögat på öret, fokus på nuläget och blicken mot framtiden är jag övertygad om att vi kommer att prestera positiva resultat inom kort, kommenterar Jan Ström.

2019-09-30

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move
Free2move är en IT-konsult och kunskapspartner inom IoT (Internet of Things). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att skapa kundanpassad lösningsarkitektur och utveckling för digitalisering av funktioner och verksamheter inom fastighetsautomation och infrastruktur. Utifrån förstudier tar bolaget fram den för kunden bästa lösningen med pris- och kvalitetsmässigt konkurrenskraftiga standardkomponenter och molntjänster. Därefter utför vi anpassningsprogrammering och visualisering av funktioner såsom mätning, analys, styrning, reglering och AI för att optimera kundens system.

Filer för nedladdning
<<
1
...
4
5
6
7
...
10
>>
2020-03-09
Regulatorisk

Proptechbolaget Free2Move har tecknat ett nytt avtal med Kronprinsesse Märthas Kirke, Sjømannskirken i Sverige. Nu integreras den nya lösningen Lugn som mäter och styr kyrkobyggnadens alla tekniska driftinstallationer samt delvis automatiserar driften.

2020-02-21
Regulatorisk

- Nettoomsättning MSEK 1,2 (0,0)

- Periodens rörelseresultat MSEK -7,6 (-9,3)

- Periodens Resultat MSEK -8,0 (-10,2)

- Orderstock vid periodens slut 1 090 TSEK

- Likvida medel 1 464 TSEK (131 TSEK)

-Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997

-Vinst/förlust efter skatt per aktie -1,2493 kr (-1,591) kr

2020-02-07
Regulatorisk
2020-01-02
Regulatorisk
2019-12-23
Regulatorisk
2019-11-22
Regulatorisk

Delårsrapport kvartal 3 2019 - Free2move Holding AB

· Nettoomsättning MSEK 0,7 (0,0)

· Periodens rörelseresultat MSEK-5,2 (-6,9)

· Periodens Resultat MSEK-5,5 (-7,0)

· Orderstock vid periodens slut 1 560 TSEK

· Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997

· Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,8515 kr (-1,0917) kr

Rapporten har inte granskats av revisor. Kommande rapporttillfälle är bokslutsrapport i februari 2020.

2019-11-14
Regulatorisk
2019-10-23
Regulatorisk
2019-08-23
Regulatorisk
  • Nettoomsättning MSEK 0,1 (0,0)
  • Periodens rörelseresultat MSEK-4,2 (-4,2)
  • Periodens Resultat MSEK-4,3 (-4,4)
  • Orderstock vid periodens slut 2 200 TSEK
  • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,6721 kr (-0,681)
<<
1
...
4
5
6
7
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden