Nyheter

Försäljningsframgångarna fortsätter i samma takt, där Free2Move tecknar avsiktsförklaring med KlaraBo.

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att avsevärt förbättra fastigheters driftnetto - tecknar avsiktsförklaring med fastighetsägaren, KlaraBo. Avtalet innebär en kartläggning av besparingspotentialen i delar av Klarabos fastigheter samt ett affärsförslag med åtgärder för driftoptimering genom digital optimering och förvaltning via plattformen 2Connect. 

Avsiktsförklaringen omfattar två delar där Free2Move i ett första steg genomför en optimeringsanalys och levererar ett nyckelfärdigt affärsförslag med åtgärder, kalkylerade besparingar samt kostnader för uppstart och abonnemang för respektive fastighet. Klarabos mål är förbättra driftnettot och bli klimatneutrala till år 2045. Inledningsvis genomförs analys i område Öst av fastigheten Fogden 1.

- Det är en stor möjlighet för oss att hjälpa våra kunder att nå sina effektiviserings och hållbarhetsmål. Vi får nu visa att vår lösning fungerar i alla typer av fastigheter. Detta ger vanligtvis en omedelbar ekonomisk effekt för kunden, säger Jan Ström vd på Free2Move AB.

Den andra delen av avtalet träder i kraft när analys och affärsförslag godkänns av KlaraBo, och omfattar installation av Free2Moves lösning, 2Connect, för driftoptimering och digital styrning. Omfattningen avgörs av resultatet i analysförfarandet. 

- Mina förväntningar är att vi ska bli än mer hållbara samt att bättre kunna mäta och styra den fastighetsteknik som finns i våra fastigheter efter när och hur våra lokaler används. KlaraBo har ett långsiktigt mål om att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till år 2045 och denna satsning kommer hjälpa oss att nå det målet säger Robert Pejic, Områdeschef på KlaraBo Öst.

Jan Ström konstaterar vidare att förra årets försäljningsutveckling fortsätter i samma takt. Orderingången för årets första månad (januari) har inbringat nya avtal till ett värde av ca 5 MSEK.

- Det är enligt plan men extra roligt med bibehållen takt i försäljningen då vi vet att januari för många i branschen brukar vara en "trögstartad" månad. 

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion.

_____________________

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2023 kl 07:46.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Jan Ström
Vd Operativa bolag i Free2Movekoncernen
tel. +46 735 136 947
e-post: Jan.strom@free2move.se 

Leif Syrstad,
Vd Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se 

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägarens driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.

Filer för nedladdning
1
2
...
14
>>
2023-05-31
Regulatorisk

Free2Move Holding AB, som är noterat på NGM Nordic SME, kan konstatera att orderingången fortsätter även i hög takt under andra kvartalet med en intakt orderstock.

2023-05-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ), org. nr.  556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juni 2023 klockan kl. 13.00 på Free2Move Holding AB, c/o Convendum, Nybrogatan 17 i Stockholm ("Årsstämman"). Information om de av Årsstämman fattade besluten offentliggörs kort efter Årsstämman.

2023-05-22
Regulatorisk
  • Nettomsättningen för kvartalet är ca 14,0 MSEK jämfört med
    ca 13,0 MSEK i Q4 2022
  • Orderstocken är ca 41,7 MSEK jämfört med ca 32,6 MSEK i Q4 2022
  • Stora energibesparingar med omedelbar effekt för kunderna
  • Fler än 500 fastigheter uppkopplade med 2Connect
2023-04-18
Regulatorisk

NGM Nordic SME-listade Free2Move Holding AB - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - har ökat orderstocken för sjätte kvartalet i följd.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information