Nyheter

Energibesparing på Gränsö Slott

Free2Move ingår avtal med Gränsö Slott beläget utanför Västervik om installation av solpaneler och driftsoptimering. Affären, som sker via dotterbolaget Solortus, har ett värde av cirka 1,1 miljon kronor.

"Vi har stor erfarenhet av att hjälpa innehavare av kulturbyggnader att spara energikostnader. Kulturbyggnaders ofta känsliga miljö har utmaningar som vi brukar problemlösa med
till exempel trådlösa installationer", säger Jan Ström, VD för Free2Move AB.  Förutom en installation av solpaneler hjälper Free2Move Gränsö slott med en utredning om driftsoptimering.

Installationen utförs av Solortus AB som är specialiserade på förnybar energi med solkraft, batterilagring, laddstolpar samt styr- och reglerteknik och där mjukvaruplattformen 2Connect styr med automatik.

Gränsö Slott ligger på en vacker halvö några km från Västervik. Slottet återinvigdes 1994 efter en brand. Gränsös historia går tillbaka 600 år i tiden. Gränsö Slott är ett utflyktsmål och slottsmiljön med parker och rosarie besöks varje år av 150 000 personer. Gränsö Slott vänder sig till privatgäster, grupper och företag som vill koppla av, mötas, fira bröllop och fest i en enastående miljö. Per Johansson med familj äger slottet sedan 2005.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Jan Ström
Vd Operativa bolag i Free2Movekoncernen
tel. +46 735 136 947
e-post: Jan.strom@free2move.se 

Leif Syrstad,
Vd Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se 

Om Free2Move

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar och rationell fastighets- förvaltning. Vi skapar miljö- och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande är att stärka fastighetsägarens driftnetto med hjälp av den senaste uppkopplade tekniken, övervakning, smart styrning och förnybara energilösningar med en digital plattform. Free2Move förenar teknik med människor som tillsammans genom rationell och effektiv drift sparar kostnader. Free2Moves lösningar ökar kundernas valfrihet, leverantörsoberoende samt minimerar miljöpåverkan.

Filer för nedladdning
1
2
...
32
>>
2023-03-13

Free2Move ingår avtal med Gränsö Slott beläget utanför Västervik om installation av solpaneler och driftsoptimering. Affären, som sker via dotterbolaget Solortus, har ett värde av cirka 1,1 miljon kronor.

2023-02-28

Nordic SME-listade Free2Move Holding AB - specialiserat på att förbättra fastigheters driftnetto -har bland annat via plattformen 2Connect en lösning för att spara upp till 50 procent av fastigheters driftkostnad.

2023-02-17
Regulatorisk
  • Omsättningen ökar med 436%
  • Orderstock på 38 MSEK idag
  • Stora energibesparingar med omedelbar effekt för kunderna
  • Mer än 500 fastigheter uppkopplade med 2Connect
2023-02-13

Free2Move ingår avtal med Kila Gård beläget utanför Gamleby. Affären, som sker via dotterbolaget Solortus, har ett värde av cirka 1,3 miljon kronor.

1
2
...
32
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information