Nyheter

Emissionen i Free2move förlängd till fredagen 8 mars 2013

Företrädesemissionen i Free2move fulltecknades till 75%. Företaget har dock förbindelser som gör att emissionen kommer att fulltecknas.

För att möjliggöra för intresserade så har styrelsen beslutat att förlänga emissionstiden till fredagen den 8 mars, vilket är en vecka efter publiceringen av företagets bokslutskommuniké.

I samband med ovan flyttas även datum för bokslutskommuniké till den 28 februari.

För mer information
Se bolagets hemsida www.free2move.se eller kontakta VD Anders J Johansson, aj.johansson@free2move.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.