Nyheter

Emission registrerad hos Bolagsverket

Free2move Holding AB beslutade 2012-05-25 att genomföra en kvittningsemission med stöd av bemyndigande från Årsstämman 2012-05-07.

Emissionen är registrerad av Bolagsverket 2012-06-02.

Aktiekapitalet ökade med 350 400 SEK till 7 336 244 SEK.

Antalet aktier ökade med 876 000 till 18 340 610.

Denna emission ersätter tidigare aviserad enligt pressmeddelande 2012-03-09

Mer information
För ytterligare information, se www.free2move.se  eller kontakta: Per-Arne Wiberg, CEO Free2move Holding AB, 0702-203382 per-arne.wiberg@free2move.se

Om Free2move Holding AB
Free2move Holding har ett helägt dotterbolag (Free2move AB) med verksamhetsinriktning trådlös kommunikation.

Free2move AB är en global leverantör av produkter för trådlös audiokommunikation inom sportkommunikation och utsatta miljöer.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.