Nyheter

Delårsrapport första halvåret 2017
 • Periodens nettointäkter 1,1 MSEK (1,1)
 • Periodens rörelseresultat -5,4 MSEK (-5,2)
 • Periodens resultat -4,4 MSEK (-4,5)
 • Orderstocken vid periodens slut ca 75 TSEK
 • Disponibla likvida medel 3,579 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 2 991 548 614 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0015 kr/aktie (-0,0019)

Nästa rapporttillfälle: 2017-11-17, Delårsrapport för kvartal 1-3, 2017.

VD kommentarer
Förstärkt organisation för att ta nästa steg samtidigt som utmaningar kring genomförda leveranser och kundprioriteringar

Vi är självklart inte nöjda med försäljningsutvecklingen under perioden. Förväntade orders som svar på framgångsrika provinstallationer har tyvärr flyttats i tid p.g.a. kundens egna interna prioriteringar. Samtidigt har vi haft en del utmaningar i vår tekniska lösning. Detta är nu löst och vi kan offensivt marknadsföra våra tjänster och produkter.

Tidigare aviserad vidareutveckling av systemplattformen har exekverats under kvartalet och den nya lösningen finns nu i betaversion. Den nya arkitekturen gör att vårt erbjudande blir än mer skalbart och öppet vilket gör att kunder på ett enkelt och effektivt sätt kan integrera 2Connect™ i ledande Cloud baserade IT-lösningar.

Partneravtal tecknat med IBM som ger bra möjlighet till samarbete kring lösningar och tjänster baserat på IBMs Cloudlösning Bluemix, där IoT plattformen Watson ingår som viktig del. Vi har för avsikt att gemensamt få vår plattform 2Connect certifierad hos IBM och påbörja detta arbete under hösten.

Under kvartal 2 har vi som tidigare annonserat stärkt organisationen. Vi har anställt en senior lösningsarkitekt inom mjukvarudesign och en rutinerad kommersiell projektledare som kommer att driva våra större kundåtaganden. Vi har även rekryterat en ekonomichef på deltid. Under kvartalet har vi även påbörjat rekrytering av en säljare/key account manager. Tidigare har vi även säkrat en ny säljresurs som hanterar södra Sverige. Dessa rekryteringar är helt i linje med offensiv satsning för att ta nästa steg både inom produktutveckling och försäljning av bolagets lösningar.

Vi har etablerat samarbete med nya partners i både Thailand och Norge. Båda företagen är väl etablerade på sin hemmamarknad och vi ser med tillförsikt fram emot att de börjar marknadsföra och sälja 2Connect. Under kvartalet har ett flertal nya kunder bearbetats. Dessa är både privata företag och myndigheter som utryckt behov av digitalisering.

Helt klart är att vi ser ett ökat intresse av att digitalisera. Drivkraften bakom detta är att kunderna, med hjälp av vår lösning, ser möjligheter till effektivisering och besparingar. Detta i kombination med att vi nu börjar få ett antal partnersamarbeten på plats gör att vi är övertygade om att vi kommer att ta nya affärer under resten av året som då ger oss en positiv utveckling för Free2move.

Med vänlig hälsning
Anders Due-Boje
Verkställande Direktör

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move,
tel: +46 70 526 03 00, e-post: anders.dueboje@free2move.se

Om Free2move

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom industri - och fastighetsautomation.
www.free2move.se

Filer för nedladdning
<<
1
...
10
11
12
13
14
>>
2018-11-22
Regulatorisk
 • Periodens nettoomsättning MSEK 0,0 (1,2)
 • Periodens rörelseresultat MSEK -6,9 (-7,7)
 • Periodens Resultat MSEK -7,0 (-6,2)
 • Orderstock vid periodens slut 0 TSEK
 • Disponibla likvida medel MSEK 2,0
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0011 kr (-0,0021) kr
2018-08-24
Regulatorisk
 • Periodens nettoomsättning MSEK 0,0 (0,0)
 • Periodens rörelseresultat MSEK -2,1 (-2,8 )
 • Periodens Resultat MSEK -2,1 (-2,4 )
 • Orderstock vid periodens slut 0 TSEK
 • Disponibla likvida medel MSEK 5,3
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,3205 kr (-0,001 ) kr
2018-05-24
Regulatorisk

Nettoomsättning MSEK 0,0 (0,9)
Periodens rörelseresultat MSEK-2,2 (-2,5)
Periodens Resultat MSEK-2,3 (-2,0)
Orderstock vid periodens slut MSEK 0
Disponibla likvida medel MSEK 6,7
Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997 228
Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0004 kr (-0,00068) kr

2018-02-22
Regulatorisk
 • Nettoomsättning MSEK 1,2 (6,3)
 • Periodens rörelseresultat MSEK-9,1 (-12,0)
 • Periodens Resultat MSEK-9,2 (-9,8)
 • Orderstock vid periodens slut 0 MKR
 • Likvida medel TSEK 753 (4 767)
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 2 991 548 614 (2 399 932 657)
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,0031 kr (-0,004 kr)
 • Styrelsen föreslår att utdelningen behålls till 0,00 kr/aktie
2018-01-31
Regulatorisk

Free2move Holding tillförs cirka 17 MSEK genom övertecknad företrädesemission, inklusive beslutad övertilldelning och riktade emissioner.

2018-01-19
Regulatorisk

Free2move meddelar att en av huvudägarna, Soffloch Advice AB, avser att fullt ut teckna sin andel, motsvarande cirka 2,6 Mkr eller cirka 17 % av den pågående företrädesemissionen om totalt 14,9 Mkr. Vidare avser den näst störste ägaren PA Bendt AB att teckna Units för totalt 1,695 Mkr, vilket är cirka 500 Tkr mer än vad som tidigare kommunicerats. Totalt uppgår nu teckningsförbindelser i företrädesemissionen från huvudägarna och styrelsen till cirka 4,7 Mkr.

2017-12-22
Regulatorisk

Free2Move Holding AB (publ) höll den 22 december 2017 en extra bolagsstämma. Vid stämman beslutades att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag och därigenom ändra gränserna för aktiekapitalet till lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor samt att ändra gränserna för antalet aktier till som lägst 2 800 000 000 och högst 11 200 000 000 st.

2017-11-24
Regulatorisk

Med den aviserade emissionen ser vi nu möjlighet till en offensiv satsning mot prioriterade branscher vilket ska nås via fokusering på försäljning, marknadsföring samt rekrytering av ytterligare kompetens. Emissionen är garanterad via teckningsförbindelser och ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission upp till ca 80 %.

<<
1
...
10
11
12
13
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information