Nyheter

Baroniet Adelswärd väljer Free2Move för hållbar elförsörjning

- Sänker el- och driftkostnader med solceller och digital förvaltning -

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - ingår avtal med en av Sveriges största lantbruksfastigheter, Baroniet Adelswärd AB i Åtvidaberg. Affären som sker via dotterbolaget Solortus omfattar installation av solceller i fastigheten till ett värde av cirka 1 miljon kronor.

Baroniet Adelswärd äger och förvaltar skogs- och lantbruksfastigheter i södra Östergötland och norra Småland och omfattar cirka 22 000 hektar. Huvudgården Adelsnäs är belägen i Åtvidaberg och är ett av Sveriges största privata jordbruk och jordegendomar.

"Vi ser ett tilltagande intresse för långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning inom segmentet jordbruksfastigheter. Initialt hjälper vi egendomens fastighet Villa Baro, med sin relativt höga elförbrukning, att säkerställa egen produktion av förnybar energi via solceller. Detta i syfte att sänka driftkostnaden och bli mer hållbara", säger Jan Ström, vd för Free2Move och fortsätter:

"Fastigheten har flera byggnader med stort behov av energieffektivisering som också dem planeras ingå längre fram."  

Installationen utförs av Solortus AB från kontoret i Gamleby. Solortus är specialiserade på förnybar energi genom solkraft, laddstolpar samt styr- och reglerteknik och där mjukvaruplattformen 2Connect styr med automatik, så att energin kan lagras på dagen när solen skiner för att sedan användas när den bäst behövs.

"Solcellsinstallationen beräknas i detta första steg producera cirka 65 000 kWh på årsbasis. I kombination med solceller ingår också uppkoppling via Free2Moves plattform 2Connect. Det gör att fastighetsdriften enkelt kan övervakas och styras på distans, säger Jan Ström."

Baroniet Adelswärd är verksamt inom fyra områden: Skogsförvaltning, lantbruksdrift, fastighetsförvaltning och viltförvaltning. I Villa Baro ingår restaurang, kursgård och en golfanläggning. Baronietaffären ingår i vårt prioriterade marknadsområde lantbruk och gårdar där vi under året haft stora framgångar..

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Jan Ström
Vd Operativa bolag i Free2Movekoncernen
tel. +46 735 136 947
e-post: Jan.strom@free2move.se 

Leif Syrstad,
Vd Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2Move

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar och rationell fastighets-förvaltning. Vi skapar miljö- och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande är att stärka fastighetsägarens driftnetto med hjälp av den senaste uppkopplade tekniken, övervakning, smart styrning och förnybara energilösningar med en digital plattform. Free2Move förenar teknik med människor som tillsammans genom rationell och effektiv drift sparar kostnader. Free2Moves lösningar ökar kundernas valfrihet, leverantörsoberoende samt minimerar miljöpåverkan.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.