Nyheter

<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>
2014-10-22

Fortsatt positiv utveckling i Free2move

 • Nettointäkterna under Q1 - Q3: 5,8 MSEK
 • Periodens rörelseresultat: -2,6 MSEK
 • Periodens resultat: 0,02 MSEK
 • Höjt täckningsgrad med 13 % enheter mot föregående år
 • Soliditet: 68%
 • Orderstocken vid periodens slut: 1,2 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället: 419 900 045 aktier
 • Vinst efter skatt per aktie: 0,0 öre/aktie
 • Nästa rapporttillfälle: 2015-02-19
2014-10-21

Free2move har rekryterat en Teknikchef. Christer Lind kommer med sin bakgrund och kompetens att innebära en väsentlig förstärkning av bolagets operativa ledning samtidigt som han tillför stor teknisk kunskap. Dotterbolaget Free2move AB kan därmed utvecklas som varumärke och teknikbolag.

2014-08-28

Vid Extra Bolagsstämma i Free2move Holding AB, 2014-08-28, antogs styrelsens samtliga förslag

2014-08-21

Free2move redovisar vinst

 • Nettointäkterna under Q1 - Q2 ca 4,1 MSEK
 • Periodens rörelseresultat ca -1,4 MSEK
 • Periodens resultat ca 1,0 MSEK
 • Orderstocken vid periodens slut ca 0,9 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 401 900 045 aktier
 • Vinst efter skatt per aktie 0,5 öre/aktie
 • Täckningsbidraget i F2M ökat från 32% till 43% i motsvarande period
2014-07-22

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 augusti, kl 10:00 i bolagets lokaler på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-06-17

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2014-06-16, antogs styrelsens samtliga förslag

Årsstämman hölls i företagets lokaler i Halmstad. Vid stämman beslutades om följande:

2014-06-12

Vid styrelsemöte i Free2move Holding AB (publ) den 12 maj 2014 beslutades att genomföra en garanterad nyemission av units om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Utfallet är nu klart.

2014-06-02

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen tisdagen den 10 juni 2014, samt anmäla sig till stämman senast torsdagen den 12 juni 2014.

2014-05-16

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2014, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden