Nyheter

<<
1
...
18
19
20
21
...
28
>>
2015-01-26

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.), org. nr. 556705-0157, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12:e februari 2015, kl 10.00 på Lilla Nygatan 20 i Stockholm.

2015-01-21

Free2move AB har med en moderniserad G-serie (GLA och GXA modulerna) passerat radioteknisk certifiering enligt nya EU- standarden för radiodirektivet EN300328 v1.8.1. Modulerna uppfyller i och med detta krav som befäster Free2move AB:s position bland de främsta inom Bluetooth® Classic. 

2015-01-08

Dotterbolaget Free2move AB har rekryterat en marknads- och säljresurs som kommer att förstärka arbetet med befintliga kunder såväl som nya. Claes Sjöö kommer med sin bakgrund, kompetens och egenskaper att innebära en väsentlig höjning av förmågan att kommunicera med bolagets kunder.

2014-12-17

Free2move Holding ABs valberedning inför årsstämman i april 2015 är nu fastställd. Ordförande är Gunnar Ek. Övriga ledamöter är Magnus Karnsund, styrelsens ordförande samt Per-Anders Bendt och Didrik Hamilton, bägge större aktieägare. Som ombud för att rösta för Magnus Karnsunds aktier har Mats Lindoff utsetts. Det första valberedningsmötet hölls den 15 december 2014.

2014-12-01

Free2move Holding förstärker dotterbolagen och därmed förmågan att utveckla och sälja nya produkter. Free2move Holdings dotterbolag SensMaster S/B har förstärkts och breddats i kunskap, förmåga och ledarskap.

2014-11-19

Free2move AB har moderniserat G-serien som därmed tar steget in bland de främsta inom Bluetooth® Classic. Modulen utmärker sig radiotekniskt med en länkbudget som platsar i främsta ledet med en räckvidd över 1 000 meter och har uppdaterats till senaste version av Bluetooth® Classic. Samtidigt görs ett nytt utvecklingsverktyg tillgängligt för att underlätta kundens integration.

2014-10-22

Fortsatt positiv utveckling i Free2move

 • Nettointäkterna under Q1 - Q3: 5,8 MSEK
 • Periodens rörelseresultat: -2,6 MSEK
 • Periodens resultat: 0,02 MSEK
 • Höjt täckningsgrad med 13 % enheter mot föregående år
 • Soliditet: 68%
 • Orderstocken vid periodens slut: 1,2 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället: 419 900 045 aktier
 • Vinst efter skatt per aktie: 0,0 öre/aktie
 • Nästa rapporttillfälle: 2015-02-19
2014-10-21

Free2move har rekryterat en Teknikchef. Christer Lind kommer med sin bakgrund och kompetens att innebära en väsentlig förstärkning av bolagets operativa ledning samtidigt som han tillför stor teknisk kunskap. Dotterbolaget Free2move AB kan därmed utvecklas som varumärke och teknikbolag.

2014-08-28

Vid Extra Bolagsstämma i Free2move Holding AB, 2014-08-28, antogs styrelsens samtliga förslag

2014-08-21

Free2move redovisar vinst

 • Nettointäkterna under Q1 - Q2 ca 4,1 MSEK
 • Periodens rörelseresultat ca -1,4 MSEK
 • Periodens resultat ca 1,0 MSEK
 • Orderstocken vid periodens slut ca 0,9 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 401 900 045 aktier
 • Vinst efter skatt per aktie 0,5 öre/aktie
 • Täckningsbidraget i F2M ökat från 32% till 43% i motsvarande period
<<
1
...
18
19
20
21
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden