Nyheter

<<
1
...
17
18
19
20
...
33
>>
2016-12-22
Regulatorisk

Free2move Holding AB (publ), bolaget bakom Industrial IoT-plattformen 2ConnectTM, tillförs cirka 15,8 MSEK i samband med den nu avslutade företrädesemissionen, inklusive beslutad övertilldelning.

2016-12-16
Regulatorisk

Free2move och Sigma Technology Solutions samarbetar i gemensamt IoT-projekt med syfte att utveckla nya användarfall för övervakning och visualisering av inomhusklimat baserat på information från intelligenta sensornätverk och andra datakällor.

2016-12-16
Regulatorisk

Free2move har erhållit en order på IoT plattformen 2Connect. Ett svenskt större bolag inom drift och underhåll av fastigheter har beställt en initial volymorder där installation genomförs under februari månad i en mindre del av beståndet. Ordervärdet är på cirka en halv miljon kronor. Kunden har som intention att fortsätta installationer i större skala under 2017 och 2018.

2016-12-06
Regulatorisk

Projektet; "from empowering to viable living" (FRONT-VL), fokuserar i första hand på att stödja äldre i sin hemmamiljö. Som tidigare aviserats i år har projektet erhållit europeisk Celtic-Plus label och omfattar 21 parter från fem länder. Free2move kommer i ett första skede av projektet att fokusera på användarfall (use-case) att förutspå och undvika fallolyckor, där övervakning av inomhusmiljö; temperatur, luftkvalitet, ljus, ljud, etc. anses ha stor inverkan. Till projektets övergripande koordinator har utsetts Telia Company.

2016-11-22

Styrelsen i Free2move Holding AB (publ) har den 21 november 2016, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2016, beslutat om en garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. G & W Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen. Beslutet är i linje med tidigare offentliggjord rapport där bolaget aviserade om behov av ytterligare finansiering för att möjliggöra en fortsatt uppskalning av verksamheten för att säkra sina leveransåtaganden samtidigt som Bolaget vidareutvecklar och breddar sitt kunderbjudande

2016-10-31
 • Nettointäkterna under Q1-Q3 3,4 MSEK (3,8)
 • Periodens rörelseresultat -7,6 MSEK (-12,3)
 • Periodens resultat -6,3 MSEK (-11,1)
 • Orderstocken vid periodens slut ca 3,5 MSEK (1,0)
 • Disponibla likvida medel 1,6 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 2 399 932 657 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,003 kr/aktie (-0,027)
2016-09-20

Styrelsen för IoT Sverige har fattat beslut om att anta Free2move som part i IoT Sverige. IoT Sverige verkar för att utveckla Sveriges användning av IoT och är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten. Utgångspunkten för ett strategiskt innovationsprogram ska alltid vara att genom samverkan skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och internationell konkurrenskraft.

2016-09-19

Efter en framgångsrik provinstallation har IoT bolaget Free2move erhållit tilläggsbeställning av sin trådlösa IoT plattform 2Connect. Intentionen är att under 2017 implementera Free2move's lösning i ett hundratal fastigheter i Stockholmsområdet.

2016-08-25
 • Nettointäkterna under Q1-Q2 1,1 MSEK (2,7)
 • Periodens rörelseresultat -5,2 MSEK (-5,7)
 • Periodens resultat -4,5 MSEK (-5,3)
 • Orderstocken vid periodens slut ca 3,3 MSEK (0,5)
 • Disponibla likvida medel 5,6 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 2 366 215 991 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,002 kr/aktie (-0,013)
<<
1
...
17
18
19
20
...
33
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Klicka på "Läs mer" under för att få mera information