Nyheter

<<
1
...
17
18
19
20
...
28
>>
2015-05-28

Free2move har rekryterat Anders Due-Boje som ny VD i Free2move Holding AB. Anders tillträder den 1 juni 2015. 

2015-05-27

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 finns nu tillgänglig på bolagets huvudkontor samt hemsida, www.free2move.se

2015-05-11

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till årsstämma onsdag den 10 juni 2015, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Lilla Nygatan 20, Stockholm

2015-04-21
 • Nettointäkterna under Q1 ca 1,2 MSEK
 • Periodens rörelseresultat ca - 2,9 MSEK
 • Periodens resultat ca -2,6 MSEK
 • Orderstocken vid periodens slut ca 1,9 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 419 900 045 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,006 öre/aktie

Nästa rapporttillfälle: 2015-08-20 - Delårsrapport för Q1-Q2 2015

2015-04-17

Styrelsen i Free2move Holding AB har beslutat att flytta Årsstämma i bolaget till den 10 juni 2015. Ändringen är motiverad av den strategiöversyn som tidigare kommunicerats och som skall presenteras vid stämman.

2015-03-04

Valberedningen i Free2move Holding AB har förändrats. Valberedningen består som tidigare av Magnus Karnsund, Per Anders Bendt, Didrik Hamilton samt Gunnar Ek, ordförande i valberedningen och ny ledamot Marie-Louise Gefwert, ordförande Free2Move Holding AB.

2015-02-27

Free2move AB har på kort tid mottagit order på den nu uppgraderade volymprodukten GLA med senaste version av Bluetoth Classic. Det är en frukt av produktutvecklingen av nya enheter och uppgradering av tidigare produkter.

2015-02-19

(för fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

 • Nettoomsättningen uppgår till 5 771 (10 628) TKR
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till -6 314 (-4 535) TKR motsvarande en rörelsemarginal om -107,5 (-38,4)%
 • Avskrivningar uppgår till 940 (564) TKR Resultat efter skatt uppgår till -4 241 (-4 698) TKR
 • Vinst per aktie uppgår till -0,01 (-0,05) SEK
 • Kassaflödet från rörelsen uppgår till + 22 (-17) TKR
 • Likvida medel uppgår till 75 TKR Soliditet: 58,0%
 • Styrelsen föreslår att utdelningen behålls till 0,00 kr/aktie
<<
1
...
17
18
19
20
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden