Nyheter

- Stark orderingång för Free2Move

- Omsätter 6,4 miljoner kronor under oktober och november

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - fortsätter teckna ett stort antal affärer inom framför allt förnybar energi. Under perioden oktober till i dag var omsättningen 6,4 miljoner kronor. Den totala orderstocken ligger för samma period på 24,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4 miljoner kronor sedan rapporten för tredje kvartalet. Därmed fortsätter den starka tillväxten.

Intresset är stort bland kunderna för Free2Moves erbjudande som innebär att både kommersiella, offentliga och privata fastighetsägare kan göra stora besparingar genom bolagets lösning för smart omställning till grön energiproduktion som stoppar resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp orsakade av fastigheter och dess teknik.

"Precis som tredje kvartalet präglades av en hög organisk och förvärvsdriven omsättningstillväxt samt stark orderingång fortsätter framgångarna också under oktober och hittills i november. Dessa beställningar kommer att levereras i år, men också under första kvartalet 2023. Vi ser inte heller avmattning i orderingången", säger Leif Syrstad, koncern-vd för Free2Move.

Genom att kombinera produktion av el från solceller och vindkraft med Free2Moves digitala tjänst för energistyrning - 2Connect - kan bolaget garantera betydande besparingar. En kombination som gjort att tillströmningen av kunder överträffat förväntningarna.

"Vi har i år gjort förvärv av bolag som gör att vi kunnat erbjuda ännu bättre lösningar, framförallt i energiområde 3 och 4 där energikostnaderna är som högst, vilket gjort att vi kunnat skapa betydande merförsäljning", säger Leif Syrstad.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
Vd Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2Move

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar och rationell fastighets-förvaltning. Vi skapar miljö- och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande är att stärka fastighetsägarens driftnetto med hjälp av den senaste uppkopplade tekniken, övervakning, smart styrning och förnybara energilösningar med en digital plattform. Free2Move förenar teknik med människor som tillsammans genom rationell och effektiv drift sparar kostnader. Free2Moves lösningar ökar kundernas valfrihet, leverantörsoberoende samt minimerar miljöpåverkan.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.