Nyheter

VD-brev Free2Move välkomnar Solortus i koncernen

Förvärvet av Solortus AB är en del av Free2Moves långsiktiga och strategiska satsning för att ge fastighetsmarknaden en hållbar digital driftoptimering med fokus på fastighetsägarens driftnetto. Genom att nu tillföra egenproducerad energi lever vi också upp till vår egen devis om hållbart oberoende.

Solortus har fram till idag över 600 unika solcellsinstallationer vilket innebär att den kundbasen nu är föremål för uppkoppling mot plattformen 2Connect. Adderas Free2Moves kundbas med Solortus får vi inte bara stordriftsfördelar i plattformen och dess funktioner utan också möjligheten att paketera nya tjänster till dessa kunder. Vidare minskas leverantörs-beroendet från den plattform Solortus använder sig av idag.

Solortus nya tjänstepaket kommer vara digitalt och levereras av Free2Move och utvecklas av koncernbolaget Sensmaster. Arbetet med att identifiera kundernas behov i relation till nya tjänster är redan påbörjad.

- "Vi går från klarhet till klarhet och jag vill betona hur otroligt viktig vår lösning är i jakten på vår gemensamma utmaning att nå klimatmålen. Vi märker redan att det finns ett stort intresse om "Grön Energi" i kombination med digital drift, det stärker inte bara vårt hållbarhetsarbete, utan ökar också möjligheten att paketera och försälja ytterligare klimat-smarta lösningar. Vi är helt övertygade om att kombinationen klimatsmarta lösningar i med Free2Moves redan befintliga tjänstepaketering och plattformen 2Connect ger våra kunder den helhetslösning som idag saknas på marknaden. Enkelt uttryckt kan vi idag sälja Digital förvaltning med förnybar energi genom solkraft". Säger Jan Ström VD på Free2Move AB.

Under perioden 8-29 september har Solortus sålt nya avtal till fastighetsägare inom segmenten samhällsfastigheter, lantbruk och småhus för totalt 1 447 620 SEK. Dessutom finns en orderstock värd 1 292 128 SEK för snar leverans. Adderar vi Free2Moves annonserade affär under samma period summeras perioden till 4 939 748 SEK.

- "Jag ser fram emot vårt gemensamma arbete och kan redan nu konstatera att gensvaret från marknaden och våra kunder varit enbart positivt. Utvecklingsarbete är redan igångsatt vars enda syfte skall leda till ett ytterligare förbättrat erbjudande till marknaden och med den ännu mera kunder", säger Patrik Malm, försäljnings- & marknadschef Free2Move AB.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl 08:30

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2Move

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar fastighetsförvaltning. Vår mission är att skapa responsiva och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling med smart styrning och förnybar energi. Free2Move förenar människor och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar. Free2Moves leveranser minskar kundens leverantörsberoende och minimerar miljöpåverkan.

Filer för nedladdning
1
2
...
27
>>
2021-09-27
Regulatorisk

Den 9 september 2021 annonserades att förvärvet av Solortus AB, org.nr 556909-7909 ("Solortus") är genomfört. Solortus erbjuder installation och service av solcellslösningar för villor, lantbruk och kommersiella fastigheter.

2021-09-09
Regulatorisk

Tidigare annonserades att Free2Move Holding AB tecknat ett LoI med ägaren till Solortus AB med avsikten att förvärva bolaget till 100%, det köpet är nu genomfört. Free2Move tillträder 2021-09-08.

2021-08-13
Regulatorisk

Andra Kvartalet: 1 april - 30 Juni

 • Nettoomsättning MSEK 0,3 (1,5)
 • Rörelseresultat MSEK -2,7 (-1,9)
 • Resultat MSEK -2,8 (-1,9)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -4,2 (-0,7)

Två kvartal: 1 Januari - 30 Juni

 • Nettoomsättning MSEK 0,6 (2,5)
 • Rörelseresultat MSEK -5,1 (-3,2)
 • Resultat MSEK -5,3 (-3,7)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -6,6 (-2,6)
 • Orderstock projekt vid periodens slut 403 TSEK
 • Orderstock abonnemang vid periodens slut 1 442 TSEK
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 44 776 096
 • Vinst/förlust januari - juni efter skatt per aktie -0,1173 kr (-0,5767 kr)

Orderstock Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang. Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer. Kommande rapporttillfälle är Q3-rapport 19 november 2021.

2021-08-05
Regulatorisk

Free2Move Holding AB tecknar LoI med ägaren av Solortus AB med avsikt att förvärva bolaget till 100%. Solortus AB som ligger i Västervik/Gamleby är specialister på förnybar energi och genom detta förvärv stärker Free2Move sin kompetens, kundbas och erbjudande ytterligare.

2021-05-06
Regulatorisk

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 6 maj 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2021-05-06
Regulatorisk

Första Kvartalet: 1 Januari - 31 mars

 • Nettoomsättning MSEK 1,0 ( 1,6)
 • Rörelseresultat MSEK -2,4 ( -1,3)
 • Resultat MSEK -2,5 ( -1,5)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -2,4 ( -1,9)
 • Orderstock vid periodens slut 135 TSEK
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 38 822 512
 • Vinst/förlust januari - mars efter skatt per aktie - 0,064 kr ( -0,239 kr)
1
2
...
27
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden