Nyheter

Tidigare ledningen för Free2move har lämnat in en konkursanmodan mot dotterbolaget Free2move AB

Tidigare ledningen för Free2move, dåvarande VD:n Per-Arne Viberg och CFO:n Peter Martinsson, har till Halmstad Tingsrätt lämnat in en konkursanmodan mot Free2move AB genom sitt nuvarande bolag Swedish Adrenaline AB. 

Den nuvarande ledningen med VD Anders Johan Johansson i spetsen, har innehållit betalning av en faktura från Swedish Adrenaline AB med anledning av att Free2move's styrelse anser att den överenskommelse som ingicks med Per-Arne Viberg och Peter Martinsson 2013-01-01 gjordes på falska och svikliga grunder.

Två veckor efter förfallen faktura väljer Swedish Adrenaline AB att lämna in en konkursanmodan med mycket tveksam rättslig verkan till Tingsrätten.

Vid bolagsstämman för Free2move Holding AB den 13/5-13 fick styrelseledamöterna Per-Arne Viberg och Peter Martinsson inte ansvarsfrihet.

Efter att den tidigare ledningen lämnat Free2move, har företaget genomgått en rejäl omstrukturering med fokus på kärnverksamheten, kontroll på kostnader/intäkter och att på nytt bygga upp ett förtroende hos kunderna.

När den nya ledningen tillträdde så var den ackumulerade akuta skulden till fordringsägare 5 miljoner kronor och icke levererade orders uppe i 8 miljoner kronor. Till dags dato har den nya ledningen minskat skulderna med 80% och orderstocken har reducerats med 6 miljoner kronor.

Företaget har idag successivt arbetat sig tillbaks till en någorlunda stabil leveransförmåga och normala betalningsvillkor. Vi ser det senare som ett tecken på ett ökande förtroende för företaget. Som denna press release tydligt signalerar så återstår dock en del arbete innan alla historiska problem slutligen är bortrensade.

En ny styrelse tillträdde vid bolagsstämman den 13:e maj. Dessa styrelsemedlemmar besitter en djup och bred kunskap som Free2move behöver och bedömningen som görs är att detta påhopp på företaget inte skall utgöra något hot mot verksamheten utan skall betraktas som illa övervägt och skadligt beteende från den tidigare ledningen.

22 maj 2013

För mer information

Kontakta ordföranden Magnus Karnsund, magnus.karnsund@telia.com

Filer för nedladdning
<<
1
...
20
21
22
23
...
28
>>
2014-04-28

Styrelsen för Free2move AB (publ) avser att besluta om genomförande av en nyemission om cirka 12 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen avses att genomföras inom ramen för det bemyndigande som framlades för beslut vid en extra bolagsstämma den 28 april 2014 enligt tidigare pressrelease.

2014-04-28

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Free2move Holding AB (publ.), org.nr 556705-0157, den 28 april 2014 kl 10.00, Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-04-24
 • Nettointäkterna under Q1 ca 1,4 MSEK
 • Förändringsarbetet har lett till förbättrad bruttomarginal
 • Periodens rörelseresultat ca - 1,2 MSEK
 • Periodens resultat ca 0,7 MSEK
 • Orderstocken vid periodens slut ca 1,9 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 198 562 300 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie + 0,3 öre/aktie

Nästa rapporttillfälle: 2014-08-14 - Delårsrapport för Q1-Q2 2014

2014-04-09

Styrelsen i Free2Move Holding AB har beslutat, för att undvika två nära på varandra följande stämmor, flytta datumet för den ordinarie årsstämman till den 16 juni 2014.

2014-04-04

Free2move har under första kvartalet 2014 förhandlat fram en uppgörelse med en större fordringsägare.

2014-03-27

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014, kl 10.00 på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-02-20

Ett år präglat av implementering av 2012 års beslutade förändringsplan. Vinst uppnådd under det fjärde kvartalet lägger grunden för satsningar inom teknik och försäljning under 2014.

2013-10-25

The office, which already has started its activities, is located in Kuala Lumpur, Malaysia.

2013-10-24
 • Nettointäkterna under Q1-Q3 ca 9,0 MSEK
 • Orderstocken vid periodens slut ca 2,9 MSEK 
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 108 452 440 aktier 
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,04 SEK/genomsnittligt antal aktier

Nästa rapporttillfälle: 2014-02-20 Helårsrapport för 2014

<<
1
...
20
21
22
23
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden