Nyheter

Ny Styrelseordförande i Free2Move

Free2Move har de senaste åren genomgått stora förändringar, gällande såväl inriktning, teknik som kunderbjudande! Bolaget är förberett för framtiden, och har visat att man kan attrahera företagskunder, framför allt inom fastighetssektorn. 

Efter den förändring av inriktning som hittills har gjorts, och allt jobb det inneburit, så känner jag att det är dags att lämna över "stafettpinnen" till nästa person, säger Marie-Louise Gefwert, avgående styrelseordförande! Det är naturligtvis med viss sorg jag lämnar, men känner samtidigt att det är dags för bolaget att kliva vidare, då är Didrik Hamilton, som nu tar över, den som är bäst lämpad att ur styrelseperspektiv leda bolaget vidare för framtiden. 

Vi vill naturligtvis tacka Marie-Louise för det jobb hon gjort som Styrelseordförande för Free2Move de gångna åren, säger Didrik Hamilton, tillträdande Styrelseordförande! Samtidigt känner jag både ödmjukhet och spänning inför allt vi måste göra för att fortsätta etablera Free2Move som en ledande leverantör av spetskompetens inom industriell IoT, framför allt inom skandinavisk fastighetsmarknad.

Behovet och besparingarna av att koppla upp fastigheter är uppenbart, marknaden börjar mogna och vi har hur mycket som helst att göra! Utmaningen blir framgent att välja rätt och fokusera, avslutar Didrik Hamilton.

Stockholm 2018-12-28

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move
Om Free2move Free2move är en utvecklare, konsult och tjänsteleverantör inom IoT-teknik (Internet of Things) med inriktning mot fastighetsautomation och infrastruktur. Bolaget erbjuder helhetslösningar i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att Free2moves kunder kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som kunden får större kontroll och kan säkra sina tillgångar.

Filer för nedladdning
2019-05-27
Regulatorisk
2019-05-23
Regulatorisk

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 23 maj 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018 i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2019-05-23
Regulatorisk
  • Nettoomsättning MSEK 0,1 (0,0)
  • Periodens rörelseresultat MSEK-2,2 (-2,2)
  • Periodens Resultat MSEK-2,2 (-2,3)
  • Orderstock vid periodens slut 0 TSEK
  • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,3414 kr (-0,3605) kr *)
    *) Jämförelsesiffra har justerats för omvänd split
2019-05-08
Regulatorisk

Free2move Holding AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning avseende 2018.

2019-04-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2move Holding AB ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdagen den 23 maj 2019 klockan kl. 14.00 hos Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm.

2019-04-02
Regulatorisk
2019-02-22
Regulatorisk

Nettoomsättning MSEK 0,0 (1,2)
Periodens rörelseresultat MSEK-9,3 (-9,1)
Periodens Resultat MSEK-10,2 (-9,2)
Orderstock vid periodens slut 200 TSEK
Likvida medel 131 TSEK (753 TSEK)
Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
Vinst/förlust efter skatt per aktie -1,591 kr (-0,031 kr)
Styrelsen föreslår att utdelningen sätts till 0 kr per aktie

1
2
...
20
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Free2move Holding AB

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Sweden

Free2move AB

Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Sweden

SensMaster Sdn. Bhd.

Address: Unit B-1-3A, Menara KIP, Jalan Seri Utara 1, Seri Utara Off Jalan Ipoh, 68100  Kuala Lumpur