Nyheter

Ny ledning i Free2move

Som ett led i den ökade fokuseringen på HIOD Sports AB så har Per-Arne Wiberg begärt att få bli entledigad från sina två VD positioner för Free2move Holding AB samt Free2move AB.

Bägge dessa positioner kommer att övertas av Anders Johan Johansson och förändringen sker från och med idag.

Per-Arne Wiberg kommer att lägga allt sitt fokus i rollen som VD för HIOD Sports AB. Ett bolag som för en rad strategiska diskussioner med industriella aktörer aktiva inom området sport kommunikation.

"Vår bedömning är att dessa diskussioner kommer att kräva mer och mer av min tid vilket gör det naturligt att lämna mina övriga positioner och fokusera 100% på HIOD Sports AB", säger Per-Arne.

Anders Johan Johansson kommer parallellt med denna fokusering säkerställa att nästa generations Bluetooth-moduler certifieras och lanseras framgångsrikt på den internationella marknaden.

Anders Johan Johansson kommer närmast som Verkställande Direktör på TagMaster AB där han ledde ett framgångsrikt förändringsarbete.

"Mitt fokusområde kommer att vara på att ta Free2move från den nuvarande teknikutvecklande fasen som präglat företaget under de senaste åren till att säkra en kommersiell framgång med nya kunder och nya produkter", säger Anders.  

Filer för nedladdning
<<
1
...
23
24
25
26
...
28
>>
2012-12-20

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 januari 2013, kl 09.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Nybrogatan 6 i Stockholm.

2012-11-19

Fokusering på modulverksamheten

* Omsättning i Q3 uppgick till 3 MSEK        (jan-sept 11,3 MSEK)

* Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK   (jan-sept -1,5 MSEK)

2012-11-08

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 december 2012, kl 09.00 på Free2Move AB:s kontor med adress Sperlingsgatan 7 i Halmstad.

2012-08-30

Free2move redovisar 35% försäljningsökning jämfört med föregående år

  • Omsättningen uppgick till 8,3 MSEK
  • Resultat -0,1 MSEK
<<
1
...
23
24
25
26
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden