Nyheter

Free2move utökar verksamheten i Asien och breddar erbjudandet med RFID teknik

Free2move har sedan en tid haft ett samarbetsavtal med SensMaster Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia, rörande försäljning i Asien. Detta har fungerat väl och lett fram till att styrelsen i Free2move Holding AB fattat beslut om köp av verksamheten. I tillägg har Styrelsen fattat beslut om start av en parallell verksamhet, Twixt Technologies Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia. Syftet är att behålla RFID verksamheten i SensMaster samtidigt som det nya bolaget Twixt tar över all Bluetooth® relaterad verksamhet för Asien regionen. Operativt flyttas produktionsteknik närmre produktionsplatsen till större effektivitet och lägre kostnad.

Free2move AB fortsätter det strategiska teknikansvaret enligt plan med Bluetooth® radiomoduler för en industriell marknad och kommer att tillföras ytterligare teknik- och säljresurser.

"Än en gång visar vi vad vi vill åstadkomma. Free2move har, med tanke på relationen mellan export och inhemsk försäljning, en världsomspännande funktion och behov. Att med ett kontor i Kuala Lumpur kunna möta både kund och tillverkning effektiviserar väsentligt vår funktion. Det är med glädje jag hälsar sju nya medarbetare välkomna i Free2move Holding och ser fram emot att utveckla bolagen i flera marknader med stark tillväxt, säger VD Anders J Johansson."

For more information, please contact
CEO Anders J Johansson, aj.johansson@free2move.se

About Free2Move
Free2move develops high-performing long-range energy efficient Bluetooth® modules. The modules are easy to in-design for customers allowing for cost effective solutions of their products. Free2move designs complete integrated solutions with defined interface for data and audio communication. Free2move is one of the leaders in technology for Bluetooth® products.

About SensMaster
SensMaster produces advanced sensor and ID technologies for safety, security, logistics and environmental applications. SensMaster markets its products world-wide via a network of distributors and value added resellers, with deployments in Airports, Food Production, Automotive Industry, Defence, Emergency Services and Oil & Gas. SensMaster has the capability to be one of the leaders in technology for the Internet of Things and sensor-enriched RFID.

Filer för nedladdning
<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>
2014-08-28

Vid Extra Bolagsstämma i Free2move Holding AB, 2014-08-28, antogs styrelsens samtliga förslag

2014-08-21

Free2move redovisar vinst

  • Nettointäkterna under Q1 - Q2 ca 4,1 MSEK
  • Periodens rörelseresultat ca -1,4 MSEK
  • Periodens resultat ca 1,0 MSEK
  • Orderstocken vid periodens slut ca 0,9 MSEK
  • Antalet aktier vid rapporttillfället 401 900 045 aktier
  • Vinst efter skatt per aktie 0,5 öre/aktie
  • Täckningsbidraget i F2M ökat från 32% till 43% i motsvarande period
2014-07-22

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 augusti, kl 10:00 i bolagets lokaler på Lilla Nygatan 20, Stockholm.

2014-06-17

Vid årsstämma i Free2move Holding AB, 2014-06-16, antogs styrelsens samtliga förslag

Årsstämman hölls i företagets lokaler i Halmstad. Vid stämman beslutades om följande:

2014-06-12

Vid styrelsemöte i Free2move Holding AB (publ) den 12 maj 2014 beslutades att genomföra en garanterad nyemission av units om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Utfallet är nu klart.

2014-06-02

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen tisdagen den 10 juni 2014, samt anmäla sig till stämman senast torsdagen den 12 juni 2014.

2014-05-16

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2014, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

2014-05-12

Som tidigare meddelats har Free2move Holding AB:s styrelse, i kraft av tidigare av extra bolagsstämma erhållet bemyndigande, beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 12,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningstiden är mellan den 14 maj till och med den 2 juni 2014.

2014-05-07

Free2move har sedan en tid haft ett samarbetsavtal med SensMaster Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia, rörande försäljning i Asien. Detta har fungerat väl och lett fram till att styrelsen i Free2move Holding AB fattat beslut om köp av verksamheten. I tillägg har Styrelsen fattat beslut om start av en parallell verksamhet, Twixt Technologies Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia. Syftet är att behålla RFID verksamheten i SensMaster samtidigt som det nya bolaget Twixt tar över all Bluetooth® relaterad verksamhet för Asien regionen. Operativt flyttas produktionsteknik närmre produktionsplatsen till större effektivitet och lägre kostnad.

<<
1
...
19
20
21
22
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden