Nyheter

Free2Move tecknar två nya 3-årsavtal

Ytterligare två kunder väljer Free2Move för uppkoppling och driftoptimering i sitt fastighetsbestånd. Free2Move fortsätter arbetet med sin strategiska tillväxtplan och växer nu i Stockholm och Uppsala genom två nya 36-månaders kontrakt.

Svenska Kyrkan Uppsala

Free2Move har ingått ett 36 månaders avtal med Svenska Kyrkan Uppsala (Uppsala Pastorat) som innebär att Free2Move hjälper Uppsala Pastorat med digital uppkoppling av ett antal fastigheter via Free2Moves plattform 2Connect och dess tillhörande tjänster. Tjänsterna kommer variera mellan olika fastighetstyper. Främst kopplas fastigheterna upp för att minimera energiförbrukning, öka kontrollen över fastigheternas status / drift samt minska driftskostnaderna och fastigheternas miljöpåverkan.

Först ut bland fastigheterna i Pastoratets bestånd är St Pers kyrka i Uppsala som valt tjänsten FLEX i 24 månader för att koppla upp energimätare mot plattformen 2Connect. Till detta har kunden valt tjänsten ADVISORY SERVICES som innebär att F2M analyserar insamlad data och projektledning för att identifiera och lokalisera avvikelser i energiförbrukningen. En utmaning i denna fastighet är just energiförbrukningen.

Ytterligare fakta om vårt avtal och Uppsala Pastorat:

Uppsala Pastorat äger ett 30-tal fastigheter där dryga hälften består av Kyrkor. Många av fastigheterna är komplexa byggnationer och i många fall kulturhistoriskt märkta. Detta ställer högre krav på Free2Move som leverantör.

Då vår lösning och leverans baseras på resultatet av de analyser vi kommer genomföra hos kunden, förutsätter det att analyserna avslutas innan vi kan uppge de intäkter avtalet avses inbringa.

Analysplaneringen är redan i gång och den första analysen utförs i St Pers kyrka och pågår under maj månad.

Fastighetsbolaget Henriksborg HB

Free2Move har ingått ett 36 månaders avtal med Fastighetsbolaget Henriksborg HB som innebär att Free2Move kopplar upp och digitaliserar en kontorsfastighet i Nacka via Free2Moves plattform 2Connect.

Fastighetsbolaget Henriksborg HB köper också tjänsten OPTI i 36 månader som innebär att via plattformen 2Connect görs åtgärder för att bl a minska energiförbrukningen, öka kontrollen över fastighetens status/drift, minska driftskostnaderna och kraftigt minska miljöpåverkan.

I tjänsten OPTI ingår Free2Moves unika garanti om att identifierad besparingspotential verkligen inträffar. För att säkerställa optimal och automatisk drift kommer Free2Move även utföra renovering av kundens styrsystem samt andra mindre renoveringsprojekt.

Ytterligare fakta om vårt avtal och Henriksborg HB:

Fastigheten är belägen i Nacka och är en kontorsfastighet om knappa 10 000 m2 med fullt uthyrda lokaler. Arbetet i fastigheten och Free2Moves leverans beräknas påbörjas under slutet av maj månad. Avtalsvärdet är minst 700 000 SEK, med möjlighet till utökning av flera tilläggsaffärer under avtalsperioden.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl 08:30.

2021-05-04

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2Move

Free2Move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.

Filer för nedladdning
1
2
...
27
>>
2021-09-27
Regulatorisk

Den 9 september 2021 annonserades att förvärvet av Solortus AB, org.nr 556909-7909 ("Solortus") är genomfört. Solortus erbjuder installation och service av solcellslösningar för villor, lantbruk och kommersiella fastigheter.

2021-09-09
Regulatorisk

Tidigare annonserades att Free2Move Holding AB tecknat ett LoI med ägaren till Solortus AB med avsikten att förvärva bolaget till 100%, det köpet är nu genomfört. Free2Move tillträder 2021-09-08.

2021-08-13
Regulatorisk

Andra Kvartalet: 1 april - 30 Juni

 • Nettoomsättning MSEK 0,3 (1,5)
 • Rörelseresultat MSEK -2,7 (-1,9)
 • Resultat MSEK -2,8 (-1,9)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -4,2 (-0,7)

Två kvartal: 1 Januari - 30 Juni

 • Nettoomsättning MSEK 0,6 (2,5)
 • Rörelseresultat MSEK -5,1 (-3,2)
 • Resultat MSEK -5,3 (-3,7)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -6,6 (-2,6)
 • Orderstock projekt vid periodens slut 403 TSEK
 • Orderstock abonnemang vid periodens slut 1 442 TSEK
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 44 776 096
 • Vinst/förlust januari - juni efter skatt per aktie -0,1173 kr (-0,5767 kr)

Orderstock Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang. Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer. Kommande rapporttillfälle är Q3-rapport 19 november 2021.

2021-08-05
Regulatorisk

Free2Move Holding AB tecknar LoI med ägaren av Solortus AB med avsikt att förvärva bolaget till 100%. Solortus AB som ligger i Västervik/Gamleby är specialister på förnybar energi och genom detta förvärv stärker Free2Move sin kompetens, kundbas och erbjudande ytterligare.

2021-05-06
Regulatorisk

Free2move Holding AB höll under torsdagen den 6 maj 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2021-05-06
Regulatorisk

Första Kvartalet: 1 Januari - 31 mars

 • Nettoomsättning MSEK 1,0 ( 1,6)
 • Rörelseresultat MSEK -2,4 ( -1,3)
 • Resultat MSEK -2,5 ( -1,5)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK -2,4 ( -1,9)
 • Orderstock vid periodens slut 135 TSEK
 • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 38 822 512
 • Vinst/förlust januari - mars efter skatt per aktie - 0,064 kr ( -0,239 kr)
1
2
...
27
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden