Nyheter

Free2move och Sigma Technology Solutions i samarbete kring IoT-lösningar

Free2move och Sigma Technology Solutions samarbetar i gemensamt IoT-projekt med syfte att utveckla nya användarfall för övervakning och visualisering av inomhusklimat baserat på information från intelligenta sensornätverk och andra datakällor.

Samarbetet baseras på pågående projekt med syfte att etablera ett gemensamt IoT-lab vid Linnéuniversitetet i Växjö. Lab-miljön fungerar som delad testmiljö för utprovning av nya dataströmmar, sensorer och visualiseringsmetoder. I samarbetet ingår utveckling för integration av nya datakällor, analytiska modeller samt utbildning på Free2moves IoT plattform, 2ConnectTM.

Sigma Technology Solutions, Linnéuniversitetet och Free2move ingår sedan tidigare i ett Europeiskt eHälso projekt där den svenska delen till viss del finansieras av Vinnova. Genom det breddade samarbetet mellan de båda företagen förväntas kombinationen av respektive företagens kompetenser och erfarenheter kunna bidra till nya i nnovativa lösningar för övervakning och analys av bl.a. påverkan på studie och arbetsmiljö baserat på inomhusklimat; ljus, ljud, CO2-halter, temperatur, luftfuktighet, närvaroregistrering, etc.

I samarbetet ingår även ett långsiktigt åtagande att förse Linnéuniversitetets utbildningsverksamhet med en state-of- the-art IoT-miljö att främja kombinerade utbildningar inom bl.a. data science och beteendevetenskap.

Anders Due-Boje, CEO Free2move "Samarbetet med Sigma Technology Solutions ger oss en möjlighet att ytterligare utvidga användningsområden för 2Connect TM plattformen. Vi är övertygade om att Sigma Technologies gedigna kompetens och erfarenhet inom bl.a. applikationsdesign och användargränssnitt kan tillföra Free2move värdefulla verktyg för kundanpassad visualisering av dataströmmar genererade från 2Connect plattformen"

"Idag är IoT mycket mer än bara ett modernt ord eller en trend. Det är ett verktyg för små och stora bolag som jobbar med tillverkning, sjukvård, detaljhandel osv. Ett uppkopplat samhälle är vår vision om morgondagen. Vi är mycket glada över att bli partners med Free2move och ser fram emot att förbättra sjukvården i hemmiljö tillsammans", säger Niklas Malmros, VD för Sigma Technology Solutions.

16 december 2016

För ytterligare information om ovanstående pressmeddelande, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +46 70 526 03 00, e-post: anders.dueboje@free2move.se

Denna information är sådan information som Free2move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2016 kl. 10:30 CET.

Om Free2move

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom fastighetsautomation och infrastruktur. www.free2move.se

Om Sigma Technology

Sigma Technology är en global leverantör av produktinformation, embedded & software design samt offshoreutveckling. Vi är experter med passion för teknik och information och vi sätter en stolthet i att alltid förbättra våra leveranser. Vår leveransfilosofi är "Local Drive - Global Strength", därför har vi kontor på många orter i världen för att vara nära våra kunder. Sigma ägs av Danir AB och har cirka 3 000 anställda och ett nätverk av partners i 12 länder. För mer information, besök http://sigmatechnology.se/.

Filer för nedladdning
<<
1
...
8
9
10
2017-02-22
Regulatorisk

Free2move Holding AB har genomfört en kvittningsemission riktad till Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB. 

2017-02-22
Regulatorisk
  • Nettoomsättning 6 300 TKR (4 744)
  • Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -9 640 TKR (-13 460)
  • Av- och nedskrivningar uppgår till 2 399 TKR (4 543)
  • Resultat efter skatt -9 781 TKR (-15 227)
  • Kassa/Bank 4 767 TKR (959)
  • Vinst/Förlust efter skatt per aktie -0,005 kr (-0,034)
  • Styrelsen föreslår att utdelningen behålls till 0,00 kr/aktie
  • Antalet aktier vid rapporttillfället 2 951 588 454
2017-01-12
Regulatorisk

Free2move har fått en ny order på sin IoT-plattform 2Connect™. Beställningen är en del av ett nytt samarbetsprojekt tillsammans med en större partner som nu inleds i syfte att utvärdera inomhusbaserade positioneringstjänster hos en svensk myndighet.

2017-01-11
Regulatorisk

Veolia Nordic, en ledande global leverantör av tjänster inom anläggningsdrift och förvaltning, har beställt en utökning av pågående installation för driftövervakning av multipla ventilationssystem (HVAC) på ett större svenskt sjukhus.

2016-12-22
Regulatorisk

Free2move Holding AB (publ), bolaget bakom Industrial IoT-plattformen 2ConnectTM, tillförs cirka 15,8 MSEK i samband med den nu avslutade företrädesemissionen, inklusive beslutad övertilldelning.

2016-12-16
Regulatorisk

Free2move och Sigma Technology Solutions samarbetar i gemensamt IoT-projekt med syfte att utveckla nya användarfall för övervakning och visualisering av inomhusklimat baserat på information från intelligenta sensornätverk och andra datakällor.

2016-12-16
Regulatorisk

Free2move har erhållit en order på IoT plattformen 2Connect. Ett svenskt större bolag inom drift och underhåll av fastigheter har beställt en initial volymorder där installation genomförs under februari månad i en mindre del av beståndet. Ordervärdet är på cirka en halv miljon kronor. Kunden har som intention att fortsätta installationer i större skala under 2017 och 2018.

2016-12-06
Regulatorisk

Projektet; "from empowering to viable living" (FRONT-VL), fokuserar i första hand på att stödja äldre i sin hemmamiljö. Som tidigare aviserats i år har projektet erhållit europeisk Celtic-Plus label och omfattar 21 parter från fem länder. Free2move kommer i ett första skede av projektet att fokusera på användarfall (use-case) att förutspå och undvika fallolyckor, där övervakning av inomhusmiljö; temperatur, luftkvalitet, ljus, ljud, etc. anses ha stor inverkan. Till projektets övergripande koordinator har utsetts Telia Company.

<<
1
...
8
9
10

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden