Nyheter

Free2move Holding AB (publ) genomför en garanterad företrädesemission

Som tidigare meddelats så avser Free2move Holding AB att genomföra en företrädesemission.

Emissionen har nu formellt beslutats av Bolagets styrelse utifrån det bemyndigande som gavs av den extra bolagsstämman den 28 april 2014.

Syftet med emissionen är att säkerställa finansieringen av det förändringsprogram som beslutades om i november 2012.

Villkoren i korthet innebär att fyra gamla aktier ger rätt att teckna fem units à 0,05 kr/st, var och en innehållande en aktie och en teckningsoption av serie TO1. Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie för 0,06 kr under utnyttjandeperioden 1 sept - 30 sept 2015. Teckningsoptionen avses att listas snarast möjligt efter emissionens genomförande.

Teckningsperioden är den 14 maj - 2 juni 2014. Avstämningsdag är den 9 maj och sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i erbjudandet är den 6 maj 2014. Handel med rätter sker mellan 14 maj - 27 maj.

Emissionen, som är garanterad till ca 80% genom dels teckningsförbindelser och dels ett garantikonsortium som är syndikerat av G&W Fondkommission utifrån sitt bruttobelopp om ca 12,4 miljoner kronor, vilket innebär att emissionen är garanterad upp till ca 10 miljoner kronor. Sedan tidigare har ett aktieägarlån om 2 miljoner kronor betalats in som brygglån för att säkerställa uppgörelsen med fordringsägare samt säkra det fortsatta omställningsarbetet under emissionens genomförande. Ett memorandum kommer att publiceras inför första teckningsdag.

Vid stort intresse kan övertilldelning komma att beslutas om upp till ytterligare ca 4 Mkr.

Medlen kommer i första hand att användas för teknikutveckling och i andra hand för försäljning.
Medlen bedöms räcka för att göra företaget kassaflödespositivt under år 2015.

G&W Fondkommission agerar som Bolagets finansiella rådgivare.

Halmstad 2014-05-06

Styrelsen i Freee2move Holding AB, i maj 2014

För mer information hänvisas till företagets hemsida, www.free2move.se eller kontakta
Styrelseordförande Magnus Karnsund magnus.karnsund@free2move.se

Filer för nedladdning
1
2
...
28
>>
2022-06-21

-Hjälper Svenska Mässan att koppla upp köken-

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2Connect för miljö och resurseffektiva fastigheter och lokaler - Inleder samarbete med Svenska Mässan i Göteborg 

2022-06-20
Regulatorisk

-Hjälper Regionarkivet i Huddinge att ta steget till digital fastighetsförvaltning- 

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2connect för miljö och resurseffektiva fastigheter - tecknar avtal med Preservium Property AB. Avtalet beräknas omsätta en dryg miljon kronor och påbörjas omedelbart.

2022-05-20
Regulatorisk

Första Kvartalet: 1 januari - 31 mars                                                                                                     

 • Nettoomsättning Msek 6,6 ( 0,3)                                     
 • Rörelseresultat Msek -3,9 (-2,4)                                     
 • Resultat Msek -3,9 (-2,5)
 • Kassaflöde löpande verksamhet Msek -3,0 (-2,4)
2022-05-16
Regulatorisk

- Ska växa affären inom ventilation -

Nordic SME-listade Free2Move Holding - som utvecklar, installerar och driftar den egenutvecklade mjukvaruplattform 2Connect för miljö och resurseffektiva fastigheter - tecknar en avsiktsförklaring - ett så kallat Letter of Intent -att förvärva 100 procent av aktierna i Sydvent AB för 1,5 MSEK. Genom förvärvet stärker Free2Move bolagets kompetens, kundbas och erbjudande ytterligare inom området ventilation.

2022-04-28
Regulatorisk

Free2Move Holding AB (publ) höll under torsdagen den 28 april 2022 årsstämma för verksamhetsåret 2021 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2022-03-31
Regulatorisk

Aktieägarna i Free2move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022 klockan kl. 14.00 på på Free2Move Holding AB, c/o Convendum Nybrogatan 17 i Stockholm ("Årsstämman"). Information om de av Årsstämman fattade besluten offentliggörs kort efter Årsstämman.

2022-02-18
Regulatorisk

Fjärde Kvartalet: 1 oktober- 31 december

 • Nettoomsättning MSEK 5,4 ( 0,5)
 • Rörelseresultat MSEK -3,5 (- 2,4)
 • Resultat MSEK -3,5 (- 2,4)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK 2,4 (- 1,9)

Helår: 1 januari - 31 december

 • Nettoomsättning MSEK 7,2 ( 3,4)
 • Rörelseresultat MSEK -11,6 ( -7,8)
 • Resultat MSEK -13,0 (-13,5)
 • Kassaflöde löpande verksamhet MSEK - 7,0 ( -6,1)
1
2
...
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Den garanterade metoden som förbättrar ditt driftnetto på bara 3 månader
Ladda ner vår guide
Eliminera onödiga kostnader och förbättra din fastighets driftnetto på 3 månader med den här guiden